U kunt inspreken bij een vergadering of een brief of e-mail sturen aan de gemeenteraad. De brief kunt u sturen naar het gemeentehuis t.a.v. de gemeenteraad. Een e-mail kunt u sturen naar griffie@ooststellingwerf.nl.  

Het gemeentebestuur (de gemeenteraad en het college van B&W) is openbaar bestuur. Documenten van de raad en college zijn openbaar. Een brief van een inwoner aan de raad is daarmee ook openbaar. Uiteraard gelden de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en maken we persoonsgegevens onherkenbaar.