Wat houdt u bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Vragen die centraal staan in de campagne voor de visie op het Sociaal Domein in Ooststellingwerf. Het thema van de campagne is ‘Samenleven’ Met dit thema worden inwoners uitgenodigd om mee te denken, te praten en te doen. Zij weten het beste wat er speelt in hun wijk of dorp.

De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het Sociaal Domein, meer maatwerk en minder bureaucratie. Daarom werken we aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. Achter het bureau vandaan en naar de mensen toe. We gaan met inwoners, buurten, verenigingen en organisaties in gesprek en aan de slag. En vervolgens kijken we wat iedereen kan bijdragen om dit ook écht te realiseren.

We komen in de verschillende dorpen en/of wijken langs. Als we binnenkort bij u komen kunt u hieronder op uw dorp klikken. Hier staat meer informatie over het dorpsgesprek in uw dorp. Nog niet alle dorpen zijn ingepland. 

Geef suggesties voor dorpsgesprekken digitaal door

Verslagen van dorpsgesprekken

Lees de verslagen van de dorpsgesprekken hieronder

Waskemeer - 25 februari

Dorpsgesrpek Waskemeer foto

SAWONO Oosterwolde  - 20 juli

Sawono heeft de eer gehad om van start te gaan met de dorpsgesprekken.  Inmiddels zijn we op volle koers en zijn we met mooie initiatieven bezig.

Op 28 november hebben wij een tweede bijeenkomst gehad om terug te kijken welke dingen we tot nu toe hebben kunnen realiseren. We zijn gestart met de projecten: Samen koken en eten, Kerstmarkt, Maatjesproject, Burenhulp, Opruimactie, Schouwgroep, Veegmachine sneeuw, Reclame borden Oud Dorp en worden er diverse aanbevelingen gedaan aan de gemeente.

Als je interesse hebt in een om je aan te sluiten bij een van de bovenstaande projecten geef je dan vooral op. Dit kun je doen bij: jannyblomsma@ooststellingwerf.nl

Ravenswoud - 11 oktober

In Ravenswoud zijn we in groepjes met de thema’s ‘Activiteiten en voorzieningen’, ‘Elkaar kennen en aanspreken’ en ‘(Verkeers)veiligheid’ aan de slag gegaan. In elk groepje is er eerst gekeken welke ideeën leven. Daarna is concreet bedacht wat we in het dorp kunnen doen om deze ideeën vorm te geven. Aan het eind van de avond zijn er een aantal initiatieven ontstaan waar we als dorp verder mee willen.

Subgroep Wonen voor jong en oud in Ravenswijs ( maandag 5 november om 19.00)
Subgroep Duurzame energie ( maandag 5 november om 19.00)
Ook wordt er een afspraak gemaakt met de wijkagent om een avond te organiseren voor kennismaking en de mogelijkheden om een Whatsapp-buurtpreventie op te zetten. Hiervoor is nog geen datum bekend.

Langedijke – 30 oktober

Met een zeer verrassende opkomst zijn we deze avond van start gegaan met drie thema’s:

Activiteiten & Tevreden samen zijn
Veiligheid & Toegankelijkheid
Ruimte & Onderhoud
Over het algemeen zijn de bewoners erg tevreden en pakken zij zelf al vele dingen op.

Op 18 december zijn hebben de thema groepen een nieuwe afspraak gehad om verder te denken over hoe wij dit kunnen aanpakken. Uit de thema groep Ruimte & Onderhoud is het initiatief genomen door een bewoner uit Langedijk om voor volgend voorjaar een inventarisatie te maken in het dorp om aan te geven hoe vaak daar gemaaid mag worden, met als doel een bloemrijker bermbeheer.

Oosterwolde Noordwest (Boon) – 17 oktober

Tijdens het dorpsgesprek zijn er drie thema groepen ontstaan: 

  • Samen leven
  • Voorzieningen
  • Schoon/veilig 

Deze thema groepen hebben samen aangegeven wat belangrijk is in de wijk. Een volgende stap is dat samen wordt gekeken wat er opgepakt kan worden en wat de inwoners zelf hierin kunnen betekenen. Voor februari 2019 staat er een nieuw wijkgesprek gepland. Tijdens deze avond wordt teruggekeken op de avond in oktober en gaan we kijken wat we kunnen en willen doen om onze buurt te verbeteren

Haule – 2 november

Met een grote opkomst, ongeveer 50 inwoners, werd gesproken over de wensen in het dorp. Naar aanleiding van het gesprek hebben 6 inwoners aangegeven zich graag met de gemeente de mogelijkheden te willen inventariseren op het gebied van ‘Toekomstbestendig wonen en volwaardig meedoen’. Want hoe ziet dit beeld er over een jaar uit en wat heeft Haule hier als dorp voor nodig? Januari 2019 wordt hier een vervolg aan gegeven.

Dorpsgesprek Haule foto

Oosterwolde Zuid - 20 november

Op deze avond er eerst 20 genodigden geweest, we zijn aan het kijken hoe de hele buurt hierbij betrokken kan worden.  Tijdens de avond zijn er een aantal acties naar voren gekomen:

  • Mensen bij elkaar brengen, elke zondag wandelen
  • Koken voor een aantal buren
  • Glühwein schenken bij oud en nieuw
  • Deel de ervaringen op de buurtwebsite
  • Een inloopmogelijkheid voor buurtbewoners

Donkerbroek – 22 november

Tijdens dit gesprek is er gesproken over wat gaat goed en wat kan beter (zie uitwerking per thema hieronder) maar wat zijn onze wensen/ideeën over bijvoorbeeld een jaar. Samen met 6 inwoners van Donkerbroek gaan wij begin 2019 verder praten over de wensen en ideeën en hoe kunnen wij dit realiseren.

Oldeberkoop - 27 november

Wat Oldeberkoop een goede start geeft is de geografische ligging, tussen Wolvega, Gorredijk en Oosterwolde, een mooie schaalgrootte van 1500 inwoners en dat het van oudsher een redelijk welvarend dorp is. Daarnaast is er sprake van sociale controle, maar op een prettige manier. Daarnaast kent Oldeberkoop een mentaliteit van niet kletsen, maar DOEN! Ze pakken een goed idee gelijk bij de kop en gaan aan de slag. Dat bleek ook uit het dorpsgesprek. 

SAWONO Oosterwolde, 2e bijeenkomst - 28 november

Tijdens deze avond waren er rond de 30 personen waaronder 7 die niet bij de 1e bijeenkomst aanwezig waren. Ook deze avond zijn er veel dingen besproken, en afspraken gemaakt over de voortzetting van de werkgroepen.

Fochteloo - 17 januari

Dorpsgesprek Fochteloo fto

Appelscha - 28 januari

Het dorpsgesprek in Appelscha bloeide op tot een mooie avond met positieve sfeer en goede ideeën en initiatieven. Er waren ongeveer 65 inwoners aanwezig, waaronder ook jongeren.

Dorpsgesprek Appelscha foto

Waskemeer, 25 februari 2019

Maandagavond 25 februari jl.was er een dorpsgesprek in Waskemeer. Ongeveer 45 inwoners van Waskemeer gingen in 3 groepen uiteen om te praten over de volgende onderwerpen:

Elkaar kennen en helpen
Voorzieningen en activiteiten als verbinding in het dorp (in 2 groepen besproken, veel mensen kozen dit onderwerp)
Gebrek aan jeugd en activiteiten voor jeugd
Deze onderwerpen waren door dorpsbewoners zelf aangedragen, voorafgaand aan het dorpsgesprek. Er zijn huis-aan-huis-interviews gehouden met inwoners en alle huishoudens kregen voorafgaand aan het dorpsgesprek een uitnodiging met een kaartje waarop ze in konden vullen welke thema’s zij belangrijk vinden als het gaat om Samen Leven.