• Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de drank- en horecavergunning schriftelijk aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd.

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

 • U wilt een (horeca)zaak starten.
 • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Let op: bij wijziging leidinggevende hoeft u niet opnieuw de vergunning aan te vragen maar kunt u dit doorgeven via het wijzigingsformulier.

Meenemen

Nadere informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekscentrum. De aanvraagformulieren kunt u indienen tijdens een intakegesprek.
Voor de aanvraag dient u rekening te houden met de volgende aspecten:

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning vernoemde personen.
 • Een verklaring van Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
 • De personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (bijv. eenmanszaak of BV) hebben ook een verklaring van Sociale Hygiëne nodig.
 • Arbeidsovereenkomst verklaring van leidinggevende (model A)
 • Bewijsstuk mechanische ventilatie
 • Koop- huurovereenkomst
 • Formulier inrichtingseisen
 • Ingevulde Bibob-formulieren indien u als commerciële instelling een Drank- en Horecavergunning aanvraagt. Kijk voor meer informatie over Bibob en de Bibob-formulieren onder het product Bibob- onderzoek

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met 140516.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist in principe binnen 8 weken op een aanvraag voor een drank- en horecavergunning voor een horeca- of slijterijbedrijf. Op de aanvraag voor een vergunning door een vereniging of stichting beslist de gemeente binnen 6 maanden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactcentrum