Drempelbijdrage schooljaar 2024-2025

Ouders van een leerling die een school voor regulier- of bijzonder basisonderwijs bezoekt betalen een drempelbedrag voor schooljaar 2024-2025 wanneer het gezamenlijke gecorrigeerd verzamelinkomen van de ouders over 2022 meer bedraagt dan € 29.700,00. Het drempelbedrag voor 2024-2025 bedraagt  € 622,50 per leerling en wordt voor maximaal 2 leerlingen per gezin in rekening gebracht.

Voor leerlingen die speciaal onderwijs bezoeken geldt de drempelbijdrage niet.

Financiële draagkracht

Wanneer de afstand naar de school voor regulier- of bijzonder basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt en de ouders financieel draagkrachtig zijn, wordt het volgende bedrag op de vergoeding in mindering gebracht. Deze bijdrage geldt per gezin.

Eigen bijdragen 2024-2025

Inkomen in euro'sEigen bijdragen in euro's
€ 0 - € 36.900Nihil
€ 36.900 - € 43.650€ 220
€ 43.650 - € 50.400€ 970
€ 50.400 - € 56.700 1.795
€ 56.700 - € 64.800€ 2.625
€ 64.800 - € 71.100€ 3.520
€ 71.100 en verder voor elke € 5.000 extra€ 845 erbij

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Vul het aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten zo spoedig mogelijk in nadat je weet naar welke school jouw kind gaat. Dat kan online, door het formulier voor het schooljaar 2024-2025 in te vullen. Stuur ook de gevraagde bewijsstukken mee, daarover staat meer in het formulier.

Via onderstaande button kan je de online aanvraag voor schooljaar 2024-2025 invullen.

Digitaal vergoeding leerlingenvervoer 2024-2025 aanvragen

Papieren aanvraag

Wil je liever de aanvraag op papier invullen en per post versturen? Neem dan contact op met het Gebiedsteam: 

Wanneer krijg je reactie

Nadat we jouw aanvraag hebben ontvangen, duurt het maximaal 8 tot 12 weken om deze te beoordelen. Daarna sturen wij je onze beslissing. Zijn de mogelijkheden van jouw kind voor ons onduidelijk? Dan kunnen wij jouw kind laten onderzoeken door een onafhankelijke indicatieadviseur. Het advies van deze adviseur nemen wij over.