Door de inzet van onder andere plaatselijk belangen en bewonerscommissies is het aantal AED’s in de gemeente Ooststellingwerf de afgelopen jaren flink uitgebreid. Alleen kunnen nog niet alle inwoners van de gemeente rekenen op hulp van een burgerhulpverlener met een AED. “De uitbreiding van het aantal AED’s is een mooie ontwikkeling, alleen is er nu nog dringend behoefte aan meer burgerhulpverleners”, zegt Bart Nijholt, voorzitter van de kerngroep Hartveilig Ooststellingwerf.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De inzet van een AED en het starten van reanimatie binnen 6 minuten, doet de overlevingskans van iemand enorm toenemen. Ooststellingwerf telt inmiddels zo’n honderd AED’s. “Per AED zouden er ongeveer tien burgerhulpverleners moeten zijn”, vertelt de inwoner van Appelscha. “Voor Ooststellingwerf kom je dus op duizend burgerhulpverleners, maar helaas hebben wij die niet. We zitten amper op de helft.” 

Bart Nijholt

HartslagNu

Dankzij de investering van plaatselijk belangen, verenigingen, organisaties, bedrijven en budget van de gemeente, heeft de gemeente Ooststellingwerf de hoogste AED-dichtheid in de regio. In totaal zijn zo’n tachtig apparaten in de gemeente aangesloten bij HartslagNu; het reanimatie oproepsysteem van Nederland. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Op dit moment is er in Ooststellingwerf een groot tekort aan vrijwilligers die kunnen reanimeren. “Voor een fijnmazig netwerk zijn er zo’n vijfhonderd extra burgerhulpverleners nodig”, legt Nijholt uit. 

Wietze Akkerman

Bij een melding krijgen de burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon. In deze oproep staat of ze direct naar het slachtoffer gaan om te reanimeren of eerst een AED ophalen. “Hoe meer mensen zich aanmelden bij HartslagNu, hoe groter de kans voor het slachtoffer”, zegt burgerhulpverlener Wietze Akkerman uit Oldeberkoop. “Samen sta je er niet alleen voor.”

Aanmelden

Het aantal keren dat je in een noodsituatie wordt opgeroepen, is volgens Akkerman laag. “Maar is er een oproep, dan moeten er wel voldoende mensen zijn. Wees daarom niet angstig of onzeker en meld je alsjeblieft bij HartslagNu aan. Als je niets doet, weet je zeker dat het fout gaat.”

Sytske Kok uit Donkerbroek is het daar roerend mee eens. Twee jaar geleden behaalde ze voor haar eigen kapsalon een BHV-diploma. “Altijd een fijn idee als je voor mensen klaar kunt staan, vooral in een noodsituatie.” Na het behalen van het certificaat meldde ze zich ook aan bij HartslagNu. “Best spannend. Stel je krijgt een oproep en het lukt niet om iemand te redden? Maar aan de andere kant; als je niets doet, gaat het sowieso fout. Meld je dus gewoon aan.” 

Sytske Kok

Als iedere inwoner die kan reanimeren zich aanmeldt bij HartslagNu, dan kan er volgens Nijholt al een grote slag gemaakt worden. “BHV’ers, medewerkers in de zorg, bij de brandweer of politie… kun je reanimeren, meld je dan aan. Samenwerking redt levens”, benadrukt Nijholt. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan de ambulance. “Cruciale minuten waarin je als burgerhulpverlener een mensenleven kan redden”, zegt Jannie Tiemes uit Appelscha. In het dagelijks leven is ze verpleegkundige. “Ik heb dus een zorghart, maar eigenlijk zou iedereen moeten kunnen reanimeren. Iedereen kan een hartstilstand overkomen, ook in je eigen omgeving, je naasten. Het is fijn dat je dan weet wat je moet doen.” 

Jannie Tiemes

Door de investering in HartslagNu is de overlevingskans bij een hartaanval inmiddels gestegen van 9% naar 25%. “Mooie cijfers, maar het kan nog beter. Help dus ook je omgeving en word burgerhulpverlener”, benadrukt Nijholt.

Cursus

Wie niet kan reanimeren, kan zich aanmelden voor een reanimatiecursus. Kosten daarvan zijn ongeveer twintig euro. “Reanimeren is makkelijk te leren”, vertelt Nijholt. “In maximaal 2,5 uur leer je een hartstilstand te herkennen, hartmassage te geven, mond-op-mondbeademing en een AED te gebruiken.” Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de website www.hartveiligooststellingwerf.nl of stuur een e-mail naar hartveiligooststellingwerf@gmail.com.