De gemeente voert samen met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de subsidieregeling: Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2016 uit. De gemeente stelt het geld beschikbaar en de stichting beheert het fonds waaruit de duurzaamheidsleningen worden verstrekt. Met het geld van de duurzaamheidslening kunt u uw huis duurzaam maken. Kijk voor meer informatie op de website van de SVn.

Waarom een duurzaamheidslening? 

Met deze regeling wil de gemeente het voor de eigenaar van een woning financieel aantrekkelijker maken om duurzame maatregelen te treffen in zijn woning. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 een duurzame en energieneutrale gemeente te zijn.

Aanvraagformulier duurzaamheidslening

Voordat u een aanvraag kunt indienen voor een duurzaamheidslening, heeft u een toewijzingsbrief nodig van de gemeente.

Door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen, kan uw aanvraag behandeld worden. U kunt een digitaal formulier invullen of het PDF formulier downloaden, invullen en opsturen per post of per mail.

Vul hier het digitale formulier in

U kunt het aanvraagformulier 'Toewijzing aanvraag duurzaamheidslening' in PDF downloaden. Deze vult u in en mailt u naar Jan Gropstra via j.gropstra@ooststellingwerf.nl. U kunt ook het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar ons postadres.

Zodra u uw toewijzing hebt ontvangen, kunt u via de site van SVn uw aanvraag indienen.

Let op! Het is alleen mogelijk om digitaal uw aanvraag in te dienen bij SVn.nl!

Procedure

Op grond van deze aanvraag beoordeelt de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Als dat zo is dan ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Bij deze toewijzingsbrief ontvangt u ook formulieren waarmee u het bedrag kunt aanvragen bij SVn. SVn verstrekt namelijk de leningen en beoordeelt de kredietwaardigheid van de aanvrager.

Maatwerkadvies

Het is belangrijk dat u een maatwerkadvies laat maken. De kosten van een maatwerkadvies bedragen circa 360 euro. Het is mogelijk dit bedrag mee te financieren in uw lening.

Het maatwerkadvies geeft u onder andere:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van uw woning gebouw;
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen

Een overzicht van maatwerkadvies-adviseurs vindt u op de website www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?