Aanvragen

U heeft géén vergunning nodig als uw evenement aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Er komen niet meer dan 100 personen;
 • Het evenement is tussen 6.00 en 00.00 uur (of 02.00 uur in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag);
 • Er is geen muziek vóór 06.00 uur of ná 23.00 uur;
 • Het evenement is niet op de rijbaan, het (brom)fietspad of parkeerplaats;
 • Het evenement is géén belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • U plaatst slechts kleine objecten met een oppervlakte van maximaal 10 m2 per object tot een maximum van 50 m2 per straat, óf:
 • U plaatst één tent die voldoet aan de brandveiligheidseisen (onder meer maximaal 50 personen gelijktijdig in de tent);
 • Er is één springkussen toegestaan;
 • Er is een organisator is;
 • Het evenement is in de open lucht.

Heeft uw evenement een vergunning nodig?

Vul het digitale formulier in: 

Digitaal aanvraagformulier

Of download dan de documenten die op u van toepassing zijn en vul ze in:

Stuur de formulieren naar ons op. Dan beoordelen wij of uw evenement de benodigde vergunning(en) krijgt.

Weigering van een vergunning

In sommige gevallen kunnen we een evenement verbieden. Met name als het in strijd is met:

 • het woon- en leefklimaat;
 • belangen van openbare orde;
 • de gezondheid;
 • de zedelijkheid.

Kosten

Een evenementenvergunning kost u niets.

U betaalt wél kosten voor:

 • De ontheffing artikel 35 van de drank- en horecawet
 • Gebruiksvergunning tijdelijke bouwwerken

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker