Fysieke overlegtafel Wmo

De fysieke overlegtafel is een periodiek overleg tussen een afvaardiging van gecontracteerde zorgaanbieders en de OWO-gemeenten. 

De samenstelling van de fysieke overlegtafel is als volgt: 

 1. De Nieuwe Zorg Thuis
 2. De Schakel
 3. Kwadrantgroep
 4. Kijk Vooruit
 5. Zorg Intens B.V.
 6. Stichting Alliade
 7. GGZ Friesland
 8. Welzijn aan huis
 9. Vereniging LFB
 10. Bezinn
 11. Pro Zorg - Connecting Hands
 12. Buiten Gewoon B.V
 13. Adviesraden Sociaal Domein / Burgerplatform, van de OWO-gemeenten

Als gecontracteerde zorgaanbieder kan het zijn dat u inbreng heeft voor de fysieke overlegtafel. U kunt dan contact opnemen met één van de bovengenoemde partijen. Zij kunnen uw inbreng dan meenemen naar het overleg.