De fysieke overlegtafel is een periodiek overleg tussen een afvaardiging van gecontracteerde zorgaanbieders en de OWO-gemeenten. 

De samenstelling van de fysieke overlegtafel is als volgt: 

1          Zorggroep De Stellingwerven                                                               
2          Van Hien Zorg Noord-Nederland B.V.                                                               
3          Maatwurk Ondersteuning                                                                     
4          De Nieuwe Zorg Thuis B.V.                                                      
5          Opsterlandse en Stellingwerver Zorgboeren (vertegenwoordigd door Zorg- en Logeerboerderij De Geitenmeijerij, De Gaegelpolle of 't Hummelhûs)                                                            
6          Stichting Scala                                                            
7          Mind-up (GGZ Friesland)                                                                     
8          Stichting Kwadrantgroep                                                                     
9          Stichting Aardema Thuiszorg                                                               
10        Stichting ZuidOostzorg       

Als gecontracteerde zorgaanbieder kan het zijn dat u inbreng heeft voor de fysieke overlegtafel. 

U kunt dan contact opnemen met één van de bovengenoemde partijen. Zij kunnen uw inbreng dan meenemen naar het overleg. 

De eerstvolgende fysieke overlegtafel is op 7 juni 2022.