In de Gebiedsvisie Oude Dorp Oosterwolde is de ontwikkelingsrichting voor het gebied ’t Oost, de Brink, de Brinkstraat en directe omgeving bepaald. Dit zijn de aanloopstraten van het kernwinkelgebied van Oosterwolde. Kansrijke functieprofielen voor dit gebied zijn toerisme en recreatie, maatschappij, zorg en welzijn, ambacht en ondernemerschap en wonen in het centrum. 

Op 25 september 2018 heeft de raad deze visie vastgesteld. De Gebiedsvisie Oude Dorp Oosterwolde is géén structuurvisie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze visie is niet juridisch bindend, maar wordt wel gebruikt als richtlijn bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven. 

Heeft u gevonden wat u zocht?