U geeft de geboorte van uw kind aan in de gemeente waar het is geboren. Dit is verplicht en moet binnen 3 dagen na de geboorte. Op deze pagina leest u hoe het precies werkt.

U kunt zowel online (digitaal) aangifte doen als persoonlijk op het gemeentehuis

Wanneer u persoonlijk langs wilt komen, kan u hiervoor een afspraak maken. Uw kind krijgt direct een burgerservicenummer (BSN) nadat u aangifte heeft gedaan. 

Online geboorte kind aangeven

Is uw kind geboren in de gemeente Ooststellingwerf? Dan kunt u uw kind volledig online aangeven via onderstaande knop. 

Online geboorteaangifte doen

 

Is uw kind geboren buiten de gemeente Ooststellingwerf? Dan kunt u uw kind aangeven in de gemeente waar het geboren is. 

Twee kinderen in armen van moeder

Wat moet ik doen?

Wat heeft u nodig?

Doet u persoonlijk aangifte? Neem dan het onderstaande mee. Doe u digitaal aangifte? Stuur dan kopieën van onderstaande mee.

 • Geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de persoon die aangifte doet.
 • Geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de moeder.
 • Verklaring van de arts of de verloskundige (niet verplicht).
 • Trouwboekje (niet verplicht).
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt).
 • Akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt).

Gaat het om een kind geboren in een lesbische relatie en is de donor anoniem? Dan moeten de moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ook een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting meenemen.

Achternaam kiezen

Als ouders bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit kan alleen bij de eerstgeborene; de naamskeuze is bindend voor volgende kinderen geboren uit die relatie. Uitzondering is wanneer uw eerste kind levenloos is geboren.

Een andere uitzondering geldt als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit krijgt. Dan bent u misschien gebonden aan het namenrecht van een ander land. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het betreffende land.

Aanvullende informatie

Binnen 3 dagen aangeven

Aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte. In deze periode zijn ten minste 2 werkdagen opgenomen. De termijn eindigt altijd op een werkdag.

Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

 • Op maandag geboren: laatste aangiftedag is donderdag.
 • Op dinsdag geboren: laatste aangiftedag is vrijdag.
 • Op woensdag geboren: laatste aangiftedag is maandag.
 • Op donderdag geboren: laatste aangiftedag is maandag.
 • Op vrijdag geboren: laatste aangiftedag is dinsdag.
 • Op zaterdag geboren: laatste aangiftedag is dinsdag.
 • Op zondag geboren: laatste aangiftedag is woensdag.

Op een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag het soms ook iets later.

Doet u te laat aangifte?

Dan moeten wij dit melden aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Kunt u of uw partner geen aangifte doen?

In principe moet de (juridische) vader of (juridische) moeder aangifte doen van de geboorte. Kan dat niet? Hieronder leest u wat u dan in verschillende situaties moet doen:

 • Kunnen de ouders geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
 • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
 • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.

Als uw kind is overleden of levenloos is geboren

Geboorteaangifte na overlijden

Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

Levenloos geboren kind

Kwam uw baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder een ‘akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken. Dit is een officiële erkenning en officieel bewijs van het bestaan van uw kind.

Ook mag u – als het om de eerstgeborene gaat – de achternaam kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of moeder zijn. De naamskeuze is niet bindend voor volgende kinderen.

Deze akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt ondertekend door de aangever. Daarna wordt de akte opgenomen in het overlijdensregister.

Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 kunt u een verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kind indienen bij de gemeente waar u woont. U heeft hiervoor documenten nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren. Bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos). Of een akte van een levenloos geboren kind. Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en is niet verplicht. Als u zich bedenkt kan de gemeente de registratie later op uw verzoek ook verwijderen. Meer informatie over registratie van uw levenloos geboren kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker