U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven (Officieel heet dit 'verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens'). Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

  1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  2. Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.
  3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen 
    • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Digitaal verzoek tot geheimhouding indienen (DigiD)

Wat moet ik doen?

Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente. Bij uw aanvraag moet u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

Ook als u de geheimhouding van uw persoonsgegevens wilt stopzetten geeft u dat schriftelijk door. Stuur dan ook weer een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wilt u een overzicht van de instellingen waar de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens aan heeft gegeven? Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Verhuizen naar een andere gemeente

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt binnen een week de geheimhouding.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker