Gemeente Ooststellingwerf heeft grond aangekocht voor woningbouw. Het gaat om een groot perceel van 15 hectare in Oosterwolde aan de westkant van de Langekamp.
Ook is er grond gekocht in Appelscha. Hier gaat het om een perceel van 3,5 hectare aan de Vaart Noordzijde 57. Beide aankopen passen in de strategie van de gemeente om grond te verwerven voor woningbouw.

De woondeal

Wethouder Jelke Nijboer is blij met de aankopen. “Wij hebben een Woondeal van 700 woningen en daarvoor hebben we locaties nodig. Daarom zijn we actief op zoek naar grond. Het is mooi dat dit resultaat heeft, zodat we stappen kunnen maken met het bouwen van woningen”. Het perceel grenzend aan de Langekamp in Oosterwolde is volgens wethouder Nijboer “een interessante en logische ontwikkeling voor Oosterwolde”. De grond is aangekocht met de wens om plannen te ontwikkelen voor tussen de 250 en 350 woningen. Voor het kleinere perceel in Appelscha ligt dat aantal lager. “Daar is de ontwikkelrichting tussen de 50 en 70 woningen.”

Vervolg

De grond is gekocht van particulieren en heeft nog geen woonbestemming. Daar zal een wijzigingsprocedure voor worden opgestart. Er zijn schetsen in ontwikkeling. Vanaf 2024 wordt als eerste een start gemaakt met het ontwerptraject in Appelscha en met het betrekken van verschillende partijen, zoals inwoners om input te krijgen.