De gemeente Ooststellingwerf gaat voor alle dorpen in de gemeente een groen dorpsprofiel opstellen. Een groen dorpsprofiel laat zien hoe het dorp er qua natuur en water uitziet en waar de gemeente de komende jaren – samen met het dorp – aan kan werken. Bijzondere aandacht is er voor biodiversiteit in en rond de dorpen. De gemeente gaat per dorp aan de slag en vraagt daarbij hulp van de dorpsbewoners. Waar zien zij bijvoorbeeld verbetermogelijkheden voor de biodiversiteit? Inwoners kunnen ideeën aandragen. Als die plannen haalbaar zijn, wil de gemeente ze uitvoeren. De gemeente heeft daar per dorp maximaal € 2500,- voor beschikbaar. 

Dorpsbijeenkomst

Meedenken over het groen in uw dorp? Kom naar de dorpsbijeenkomst. Wij willen graag onderzoeken wat er onder de bewoners leeft, hiervoor organiseren wij per dorp een bijeenkomst. Wilt u horen wat er speelt in het groenbeheer, meedenken met ideeën van bewoners of de gemeente of heeft u zelf ideeën, wees welkom! Aanmelden is niet nodig.

Dorpsbijeenkomst Haulerwijk

Donderdag 23 maart
19.00 uur

Dorpshuis De Enter: Leeksterweg 23, 8433 KV Haulerwijk

Dorpsbijeenkomst Waskemeer

Meer informatie volgt. 

Dorpsbijeenkomst Haule

Meer informatie volgt.

Inspiratie

Hier staan verschillende voorbeelden ter inspiratie. Dit zijn ideeën die goed doorgevoerd kunnen worden in het beheer.

 • Biodiverser maken van bosplantsoen
 • Aanplant drachtplanten en – bomen
 • Aanplant bollen en/of stinzenflora
 • Kruidenrijke grasvegetaties ontwikkelen
 • Gefaseerd snoeien
 • Behoud bestaande laanstructuren t.b.v. vliegroutes vleermuizen
 • Neerleggen takkenrillen van snoeihout
 • Voedselbos, nutsbeplanting
 • Mantelzoomvegetatie
 • Aanleggen minder steile taluds bij oevers vijvers en sloten
 • Broedhopen voor ringslangen
 • Evaluatie ecologisch bermbeheer door inwoners