Biodiversiteit is de laatste tijd veel in het nieuws. Soortenrijkdom van planten en dieren is van onschatbare waarde. De gemeente Ooststellingwerf pakt de handschoen op en gaat de schijnwerpers zetten op wat de gemeente kan doen voor biodiversiteit in het openbaar groen. En we roepen alle inwoners en ondernemers op om ook in actie te komen. Na anderhalf jaar willen we op basis van de beste ideeën samen een meerjarenplan maken.

Aanmelden nieuwsbrief biodiversiteit

achtergrond icoontjes natuur