Snippergrond (ook wel: snippergroen) is openbaar groen, dat u van ons kunt kopen. Zo kunt u uw tuin of perceel vergroten.

Het snippergrond van de gemeente Ooststellingwerf is te raadplegen op een digitale kaart. Deze kaart kunt u hier inzien.

De prijzen voor groenstroken van de gemeente Ooststellingwerf zijn:

 • € 35,98 per m2 bij percelen tot 100 vierkante meter
 • € 43,51 voor elke m2 boven 100 vierkante meter

De groenstroken worden ‘kosten koper’ verkocht

Dat betekent dat u zelf bijkomende kosten betaalt. Bijvoorbeeld notariskosten en kadasterkosten. Voor een berekening kunt u contact opnemen met De Werven Notariaat of bij uw eigen notaris informeren naar de kosten. Zodat zij een kostenopgave voor u kunnen maken!

Informatie over het groenbeleid leest u in de notitie groenbeleid.

Voorwaarden verkoop groenstroken (snippergrond)

Voor de verkoop van de groenstroken (snippergrond) gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen (toekomstig) eigenaren van aanliggende percelen kunnen snippergrond kopen;
 • Grond wordt alleen verkocht, niet verhuurd of in gebruik gegeven;
 • Snippergrond wordt verkocht in de staat waarin het verkeert;
 • Bij de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond wordt een recht van opstal gevestigd. Dit beschermt het eigendom van de kabels en leidingen;
 • De standaard Koopovereenkomst van gemeente Ooststellingwerf is van toepassing;
 • De Algemene voorwaarden (pdf,36 kB) voor verkoop van onroerend goed zijnde geen bouwwerk van de gemeente Ooststellingwerf zijn van toepassing;
 • Alleen grond dat op de kaart is aangemerkt als snippergrond is te koop;
 • Inrichting en gebruik van de verkochte grond moet in overeenstemming zijn met geldend beleid. Bijvoorbeeld de APV en de bestemming. Bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Bij verkoop van sloten waarbij een van de aangrenzende percelen ons eigendom blijft, komt de grens te liggen in het midden van de sloot (hart sloot);
 • Door verkoop mogen geen voor ons onbereikbare percelen ontstaan. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Verkoop van snippergrond is van privaatrechtelijke aard. Dit betekent dat tegen een voorgenomen verkoop geen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een perceel snippergrond? Neem dan contact op met de mensen van Grondzaken: grondverkoop@ooststellingwerf.nl / 14 0516

Heeft u gevonden wat u zocht?