Zelf het antwoord vinden op jouw vraag? Dan kunt u eens een kijkje nemen op de volgende websites:

Algemeen

 • Als u wilt weten welke (zorg)organisaties binnen de gemeente gevestigd zijn, kunt u kijken op de digitale gemeentegids.  
 • Krijgt u hulp vanuit de WMO , dan  moet u daar meestal een eigen bijdrage voor betalen. Deze bijdrage is door het Rijk bepaald en geldt voor iedereen. Hoeveel u betaalt, heeft te maken met uw omstandigheden. Dat zijn bijvoorbeeld uw leeftijd, huishouden, spaargeld en inkomen. Wilt u hierover meer weten? Op de website www.hetcak.nl staat meer informatie.

Seksueel geweld

 • Centrum Seksueel Geweld (CSG)
  Bent u kortgeleden aangerand of verkracht? Heeft u hulp nodig of zit u met vragen? Het Centrum Seksueel Geweld kan u helpen en staat dag en nacht voor u klaar. Het CSG is 24/7 bereikbaar op het telefoonnummer 0800-0188. Meer info: www.centrumseksueelgeweld.nl

Jeugd

 • Opvoeden.nl
  Opvoeden.nl biedt u opvoedadviezen en andere informatie aan die gemaakt is door deskundigen. De teksten worden steeds door hen gecontroleerd. Ook vind je hier waar u in uw buurt terecht kan met opvoedvragen.
 • Clientenroutes Jeugd
  Voor meer informatie specifiek over jeugd kunt u ook eens een kijkje nemen op de website van Cliëntroutes Jeugdhulp.
 • Villa Pinedo
  Hier kunnen kinderen van gescheiden ouders laten horen wat ze denken, voelen en vinden van de scheiding van hun ouders. Ook kunnen ze leren van de ervaringen van anderen kinderen van gescheiden ouders.
  www.villapinedo.nl
 • Kindertelefoon
  De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten.
  www.kindertelefoon.nl

Geldzaken

Zorg

 • Juiste Loket
  Het Juiste Loket is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de langdurige zorg of niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naartoe moeten. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz.
  www.juisteloket.nl
 • MantelzorgNL
  MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Werk

Eenzaamheid

 • Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je zou willen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Voelt u zich wel eens eenzaam? Kijk op www.eenzaam.nl om te zien wat dat precies inhoudt en wat je eraan kunt doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?