Introtekst nader in te vullen

Wanneer

Nader in te vullen

Kosten

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend met telkens één jaar verlengd. Onze vereniging kent twee soorten leden, te weten: jeugdleden; meisjes en jongens tot 18 jaar en seniorleden; dames en heren van 18 jaar en ouder. De contributie bedraagt met ingang van 2020 voor jeugdleden (tot 18 jaar) € 25,00 per jaar en voor seniorleden (vanaf 18 jaar) € 95,00 per jaar De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Zijn er meer dan twee personen uit één huishouding lid van de vereniging, dan geldt er een korting voor het derde lid van 10% en voor het vierde lid een korting van 20%. De contributie-inning verloopt via een nota.

Leeftijden

Nader in te vullen

Contact

E-mail: secretaris@tvdehichte.nl

Berkenweg 26 B
8433 JX  HAULERWIJK
Telefoon: 06 81 23 64 79
Website: T.V. De Hichte (tvdehichte.nl)