Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf van 18 jaar en ouder, kunnen een beroep doen op schuldhulpverlening. Geen enkele inwoner van onze gemeente is uitgesloten van schuldhulpverlening. Dit betekent echter niet dat alle onderdelen van de schuldhulpverlening voor iedereen onbeperkt toegankelijk zijn.

Wat kost het?

De gemeente Ooststellingwerf betaalt eenmaal de kosten van schuldhulpverlening door KBNL (Kredietbank Nederland). Dit kost u dus helemaal niets. Vraagt u voor een tweede keer schuldhulpverlening aan, dan komen deze kosten in principe voor uw eigen rekening.

Wanneer schuldhulpverlening (nog) niet mogelijk is en uw situatie ‘gestabiliseerd’ wordt, verwachten we dat u de kosten hiervoor (naar draagkracht) zelf betaald. Van u wordt verwacht dat u 35% van het inkomen boven bijstandsniveau én 100% van het vermogen boven de vermogensgrens van de bijstand aanwendt om de kosten van Stabilisatie zelf te betalen. Wij zoeken wat dit betreft aansluiting bij de draagkrachtregels van de bijzondere bijstand.

Hoe werkt het?

Bij schuldhulpverlening gaan wij uit van zelfredzaamheid. Wij verwachten dat u in staat bent, met behulp van digitale ondersteuning of de budgetadviseur, uw schuldhulpvraag te beantwoorden en zelf uw schulden te regelen. Lukt dat niet dan kunt u een aanvraag voor schuldhulpverlening indienen bij Kredietbank Nederland (KBNL). KBNL beziet vervolgens of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Als u daar (nog) niet voor in aanmerking komt, wordt bekeken of stabilisatie nodig is.

Schuldhulpverlening Dit is het daadwerkelijk saneren van schulden. Schuldhulpverlening is een zwaar en langdurig traject. Er wordt veel van u gevraagd en verwacht. Daar staat tegenover dat uw schuldeisers worden gevraagd om een deel van uw schulden kwijt te schelden, zodat u na een vastgestelde termijn uw schulden heeft afbetaald. Het wordt daarom alleen ingezet wanneer u in staat bent om het traject vol te houden. Dit betekent dat alles wat dit in de weg staat, eerst moet worden opgelost. Bij de inzet van schuldhulpverlening houden we ons aan de richtlijnen en voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Stabilisatie Als er zaken zijn die het aflossen van de schulden in de weg staan, kan het Gebiedsteam u wellicht helpen bij bereiken van een oplossing hiervoor. In deze tijd kan er nog niets gedaan worden met uw schulden. Maar we kunnen uw situatie wel ‘stabiliseren’. Er wordt dan gezorgd dat schuldeisers zich houden zich aan de regels, zodat u geld heeft voor de basisvoorzieningen, zoals huur, gas & licht, zorgverzekering en boodschappen. Op het moment dat de belemmeringen voor schuldhulpverlening weg zijn, kunt u dan alsnog toegang krijgen tot schuldhulpverlening.

Aanvragen

De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Kredietbank Nederland. Wilt u gebruik maken van schuldhulpverlening? Dan kunt u een aanvraag schuldhulpverlening doen bij Kredietbank Nederland. Twijfelt u? Of wilt u uitzoeken welke andere mogelijkheden u heeft? De budgetadviseur van het Gebiedsteam denkt graag met u mee.

Schuldhulp voor ondernemers Er is een verschil tussen schuldhulpverlening voor particulieren en voor ondernemers. Schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven, geldt voor particulieren of gewezen ondernemers. Hebt u als ondernemer een eigen bedrijf, of heeft u uw bedrijf net beëindigd? Dan kunt u met ons contact opnemen over uw mogelijkheden.

Wat moet ik doen?

Als u zich wilt aanmelden voor schuldhulpverlening, neem dan contact op met de KBNL via telefoonnummer 088-62 62 777 of mail info@kbnl.nl.

U kunt ook online schuldhulpverlening aanvragen via www.kredietbanknederland.nl.

Naast de KBNL bestaan er ook commerciële bureaus die klanten helpen hun schulden te saneren bijvoorbeeld met behulp van budgetbeheer. Voor deze diensten moet worden betaald. Omdat de uitvoering van schuldhulpverlening door de gemeente aan KBNL is uitbesteed, kan voor de kosten van deze commerciële bureaus geen bijstand worden verleend.

Wat moet ik meenemen?

De gegevens die nodig zijn voor om schuldhulpverlening mogelijk te maken, zijn gegevens die gaan over uw inkomen, uw uitgaven (vaste lasten), uw vermogen en uw schulden.

Hoe lang duurt het?

KBNL werkt volgens de wettelijke normen bij een aanvraag voor schuldhulpverlening. De maximale wachttijd bedraagt 4 weken. Voor bedreigende schulden (bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting of dreigende afsluiting gas & elektra) geldt een maximum van 3 werkdagen. Schuldhulpverlening duurt meestal 36 maanden + de tijd die het kost om schuldhulpverlening opgestart te krijgen. Dit is afhankelijk van uw situatie, uw medewerking en die van uw schuldeisers.

Aanvullende informatie

Om te voorkomen dat er een schuldregeling opgestart wordt terwijl al voorzien kan worden dat dit niet leidt tot een schuldenvrije toekomst wordt een check op belemmeringen gedaan. De meest voorkomende belemmeringen zijn:

  • er is een eigen woning, waarvan de maandelijkse lasten niet in het budget passen;
  • er is geen inkomen;
  • er is sprake van niet saneerbare boetes bij het CJIB of er is sprake van een fraudeschuld die niet saneerbaar is;
  • er zijn alimentatieverplichtingen en er is geen nihilstelling aangevraagd bij de rechtbank of er is sprake van een nog niet afgeronde echtscheidingsprocedure;
  • er is verzuimd om de verplichte belastingaangifte te doen;
  • er is geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
  • er is sprake van betwiste vorderingen;
  • niet alle inkomsten/toeslagen/heffingskortingen waar recht op bestaat worden ontvangen of de uitgaven passen niet binnen het budget, waardoor nieuwe schulden blijven ontstaan.

Als van één van bovenstaande zaken sprake is, dan is financiële schuldhulpverlening waarschijnlijk niet mogelijk. Stabilisatie zou wel een mogelijkheid kunnen zijn.

WetgevingOp schuldhulpverlening is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening van 1 juli 2012 van toepassing. Verder zijn de gemeentelijke "Beleidsregels schuldhulpverlening" van 1 januari 2014 van belang.

Wetgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?