Wilt u meedoen aan aanbestedingstrajecten van gemeente Ooststellingwerf? En/of wilt u uw diensten of producten aan ons leveren? Op deze pagina’s vindt u hierover alle informatie die u nodig heeft.

Hebt u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met een van onze inkoopadviseurs: Oane Postma, Marieke de Jong of Renée van Zijp. U kunt hen bereiken via teaminkoop@owo-gemeenten.nl.

Aanbestedingen

Als wij een opdracht hebben, publiceren we deze op onze inkoopkalender en bij Europese aanbestedingen op TenderNed. Als u geïnteresseerd bent in de opdracht, kunt u zich via dat platform inschrijven.

Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen nodigen we partijen uit voor een aanbesteding: minimaal 3 en maximaal 5. Deze kunnen vervolgens een aanbieding doen.

We zijn gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Dat betekent dat we opdrachten boven een bepaalde waarde Europees moeten aanbesteden. Opdrachten onder deze waarde vallen onder onze eigen regels.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender publiceren we de te verwachten aanbestedingen (vanaf meervoudig) van onze gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Alle aanbestedingen (nationaal én internationaal) publiceren we (ook) op TenderNed.

Download hier de meest recente inkoopkalender

Direct regelen

Heeft u belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Ooststellingwerf die op de inkoopkalender staat? Vul dan het formulier 'Belangstelling aanbesteding inkoopkalender' in. 

Belangstelling aanbesteding inkoopkalender

Twitter

Wanneer er nieuwe aanbestedingen op de inkoopkalender worden geplaatst, wordt dit voor Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) via X (voorheen Twitter) bekend gemaakt. U ontvangt dit bericht wanneer u één van onderstaande Twitter-accounts volgt:

https://twitter.com/Owerf

https://twitter.com/westwerf

https://twitter.com/opsterland

TenderNed

U kunt zich bij TenderNed registreren. Via de attenderingsservice kunt u vervolgens op de hoogte blijven van voor u interessante opdrachten.

Tijdens de piekuren (tussen 09.00 - 14.00 uur) is inschrijven, aanmelden of uploaden soms lastig bij TenderNed. U kunt dit dus beter buiten deze tijden doen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de servicedesk van TenderNed (0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl).

Nieuwsbrief

We informeren ondernemers regelmatig over de belangrijkste inkoop- en aanbestedingsonderwerpen. Dat doen we met onze nieuwsbrief.

U kunt de nieuwsbrief vinden via de pagina ondernemersnieuwsbrief.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren inkoopvoorwaarden voor de inkoop van goederen en diensten. De inkoopvoorwaarden worden gebruikt bij de inkoop van goederen en diensten. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.

De algemene inkoopvoorwaarden van leveringen en diensten OWO 2019 zijn inkoopvoorwaarden van toepassing op leveringen en diensten. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn een afgeleide van de gemeentelijke standaard voorgesteld door de VNG. De laatste pagina's van het document betreft het addendum waar de OWO-specifieke voorwaarden zijn opgenomen.

Hebt u vragen en/of opmerkingen, neem via teaminkoop@owo-gemeenten.nl gerust contact op met de medewerkers van inkoop.

Klachtenregeling aanbesteden

Als u een klacht heeft tegen de aanbestedingsprocedure en/of tegen de handelswijze van de aanbestedende dienst, dan dient u gemotiveerd en onderbouwd aan te geven met welke punten/onderdelen van de aanbesteding u het niet eens bent.

Deze klacht kan worden ingediend via klachten.owo-gemeenten@coppa.nl, met in de onderwerpregel: naam aanbesteding, Gemeente Ooststellingwerf en de naam van de contactpersoon.

Het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, schort deze aanbestedingsprocedure niet op.

Lees hieronder de volledige klachtenregeling aanbesteden:

Heeft u gevonden wat u zocht?