Bij ons inkoopbeleid en onze leveranciersselectie wegen we verschillende thema’s mee. Bijvoorbeeld lokaal inkopen en duurzaamheid.

Bij de selectie van onze leveranciers vinden we verschillende thema’s belangrijk.

Lokaal inkopen

Lokaal inkopen is in principe ons uitgangspunt. Soms is dit echter niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat we geen geschikte partij vinden in onze gemeente. Dan zoeken we naar kandidaten die uit de regio komen (aangrenzende gemeentes).

Daarnaast zijn we boven een bepaalde opdrachtwaarde gebonden aan Europese regels. Dan moeten we ook Europees aanbesteden.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De OWO gemeenten hebben onlangs het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend.Belangrijke thema’s hierbij zijn lokaal/regionaal inkopen, duurzaam inkopen, fair trade en SROI.Als overheid vervullen we bij dit thema een voorbeeldrol. Deze factor weegt dan ook altijd mee als we diensten en producten inkopen.

Duurzaam inkopen

Wij kopen zo mogelijk 100% duurzaam in.

Fairtrade Gemeente

Onze gemeente heeft – samen met Weststellingwerf en Opsterland – de eervolle titel ‘Fairtrade Gemeente’ gekregen. Deze geeft aan dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan eerlijkere handel. En zelf zo veel mogelijk fairtrade producten inkopen.

Zo bieden we bezoekers en medewerkers van onze gemeente diverse fairtrade producten aan: koffie, thee, wijn, jus d’orange, rietsuiker en chocoladerepen.

Social Return

Social Return On Investment (SROI) betekent letterlijk ´iets teruggeven aan de samenleving´. SROI beoogt dat een investering naast het gewone rendement, ook concrete sociale winst (return) oplevert.

Toepassing hiervan betekent concreet dat we de competenties en arbeidskansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. Hier geven we uitvoering aan door afspraken te maken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leer-/werkplekken en stageplekken voor specifieke doelgroepen: doelgroepen met weinig tot geen startkwalificaties op de arbeidsmarkt.

Voor u betekent SROI concreet dat: bij aanbestedingen met een totale opdrachtwaarde vanaf € 100.000,- (diensten) en € 250.000,- (werken) u minimaal 2% en maximaal 5% van de opdrachtwaarde (exclusief BTW, met een maximum van € 300.000,-) aanwendt voor SROI.

Heeft u gevonden wat u zocht?