Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Hieronder vindt u het “Handboek Inrichting Openbare Ruimte” (HIOR). Het handboek is bestemd voor iedereen die zich met inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, waaronder stedenbouwers, projectleiders, civiel technici, (landschaps-)architecten ontwikkelaars en burgerinitiatief. 

Het handboek bevat een gestructureerde verzameling van eisen en standaardoplossingen die voortkomen uit wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en praktische kennis en ervaring, en beschrijft de gewenste kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte.
Het geeft richting aan en beschrijft waar welke keuzevrijheden zitten.