Isolatieactie van gemeente Ooststellingwerf

Woning isoleren? Samen regelen we het!
 

Gemeente Ooststellingwerf is in samenwerking met andere Friese gemeenten een isolatieactie gestart. Deze actie is speciaal voor eigenaren van een slecht geïsoleerde woning (energielabel D t/m G) met een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde (€ 309.000,- peildatum 1 januari 2022). De subsidie is beschikbaar via het energieloket van de gemeente.

Aanbod gemeente Ooststellingwerf

De actie maakt deel uit van een landelijke subsidie onder het Nationaal Isolatieprogramma. De Friese gemeenten hebben gezamenlijk een bedrag van 16,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen inwoners van Ooststellingwerf in aanmerking komen voor een subsidie tot maximaal € 2.177,- voor het isoleren van hun woning. Je moet wel zelf wonen in je eigen woning. Als je de woning verhuurt, kun je de subsidie niet aanvragen. 

Provinciale aanvulling voor huishoudens met een laag inkomen

De provincie biedt een extra subsidie voor huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is een bedrag van € 4,5 miljoen beschikbaar. Inwoners met een inkomen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum kunnen bovenop de gemeentelijk subsidie aanspraak maken op maximaal € 2.500,- extra.  

Aanvragen via het Energieloket

Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de Friese gemeenten, voert deze actie uit in samenwerking met lokale isolatiebedrijven. Zowel de gemeentelijke als de provinciale subsidie kunnen eenvoudig in één keer worden aangevraagd. Aanvragen kan tot 31 augustus 2026. Het kan eerder eindigen als het subsidiebudget op is. Meer informatie over deze actie en de voorwaarden staat op ooststellingwerf.nl/isoleer-je-huis .

Ondersteuning vanuit de gemeente

In gemeente Ooststellingwerf zijn Energieverkenners actief. Dit zijn medewerkers van de gemeente die inwoners van begin tot eind helpen bij het verduurzamen van hun woning. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij het aanvragen van deze actie en bij het verzamelen van de juiste gegevens voor de inkomenstoets van de provincie. Een afspraak maken kan via energie@owo-gemeenten.nl