Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 geboren wordt de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan twee namen gegeven worden. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het is niet verplicht om een dubbele achternaam te kiezen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?
Naamskeuze kan uiterlijk worden gedaan bij de geboorteaangifte. Hiervoor moeten beide ouders in persoon verschijnen. Daarom raden wij aan om de naamskeuze vóór de geboorte te regelen. Maak een afspraak voor het doen van naamskeuze.

Bent u op dit moment zwanger van uw eerste kind en wordt uw kind vermoedelijk geboren in 2024?
U kunt vooruitlopend op de nieuwe wetgeving nu al een akte van naamskeuze op laten maken als u een dubbele achternaam voor uw kind wilt. Maak daarvoor een afspraak. 

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap?
Om een dubbele achternaam te kiezen moet u het kind eerst laten erkennen.

Overgangsregeling

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2024 geboren is, kunnen ouders gebruik maken van de overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 (tot 1 januari 2025) alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kind(eren). Zij moeten samen kiezen welke namen zij geven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Om dit te regelen moet een akte van naamskeuze opgemaakt worden. Deze akte kan bij iedere ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakt worden en moet door beide ouders getekend worden. De ouders moeten bij de naamskeuze dus persoonlijk aanwezig zijn.

Hebt u in 2023 erkenning ongeboren vrucht geregeld? En wordt uw kind geboren in 2024? U kunt dan alléén tijdens de geboorteaangifte nog kiezen voor een dubbele achternaam voor uw kind. Let op: beide ouders moeten daarvoor tijdens de geboorteaangifte persoonlijke aanwezig zijn!

Kosten
Voor het eerste kind         € 75,00
Voor ieder volgend kind    € 50,00 

Dubbele achternaam

Een dubbele achternaam bestaat uit maximaal 2 namen. De achternaam wordt zonder streepje/koppelteken geschreven. Bijvoorbeeld: de achternamen van de ouders zijn 'Jansen' en 'de Boer'. Dan kan de achternaam van het kind worden: ‘Jansen’, ‘de Boer’, 'Jansen de Boer' of 'de Boer Jansen'.