Bent u niet getrouwd en wordt u vader? U kunt het kind dan al voor de geboorte erkennen. Hiervoor laat u het vaderschap registreren bij de burgerlijke stand van de gemeente. Ook als u niet de biologische vader bent, kunt u een kind erkennen. Een erkenning kan later niet meer ongedaan worden gemaakt.

Hoe werkt het?

Alleen een man kan een kind erkennen. Door erkenning wordt u de juridische vader van het kind. U krijgt daarmee alle rechten en plichten die horen bij het vaderschap. U kunt een kind al vóór de geboorte erkennen, maar ook tijdens de geboorteaangifte of op een later tijdstip. Om een kind te erkennen, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • De moeder van het kind geeft vooraf schriftelijk toestemming voor de erkenning.
 • Bent u getrouwd met een ander dan de moeder van het kind? U kunt het kind dan alleen erkennen als de rechter heeft vastgesteld dat u een bijzondere band hebt met de moeder. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u met haar samenwoont.
 • Heeft een kind al 2 ouders? Het kan dan nooit door een ander worden erkend.

Wat moet ik doen?

 • Allereerst moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.
 • Ga naar de gemeente om uw nog ongeboren kind te erkennen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert uw persoonsgegevens en burgerlijke staat. Staat u of de aanstaande moeder niet ingeschreven bij de gemeente waar het kind wordt erkend? Dan moeten uw of haar gegevens eerst worden gecontroleerd bij de gemeente waar u of de moeder staan ingeschreven.
 • Daarna maakt de ambtenaar een zogenaamde ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op.
 • Als de aanstaande moeder aanwezig is bij de erkenning, tekent u beiden de erkenningsakte. Hiermee geeft de aanstaande moeder toestemming voor de erkenning. Is de moeder niet aanwezig, dan moet zij toestemming geven door middel van een ondertekende verklaring. U neemt deze verklaring mee bij de erkenning.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Daarmee bent u de juridische vader van het kind.

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u uw kind voor de geboorte en is dit het eerste kind van u en de moeder? U kunt dan als ouders kiezen welke achternaam (geslachtsnaam) het kind krijgt. U moet de achternaam dan tegelijk met de erkenning kiezen. Maakt u als ouders geen keuze? Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.

Let op! Wilt u voor een eerste kind de achternaam kiezen? De moeder moet dan persoonlijk aanwezig zijn bij de aangifte. Schriftelijke toestemming is dan niet voldoende.

Voor het erkennen kan u een afspraak maken.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart) van u en de moeder van het kind.
 • Hebt u in het buitenland gewoond toen u 18 jaar of ouder was? Neem dan een bewijs mee waaruit blijkt dat u ongehuwd bent.
 • Is de moeder niet persoonlijk aanwezig bij de erkenning? U neemt dan een door haar ondertekende verklaring mee, waarin zij toestemming geeft voor de erkenning.

Hoe lang duurt het?

Nadat de erkenningsakte is opgemaakt, kunt u direct een afschrift hiervan meenemen.

Aanvullende informatie

U krijgt niet automatisch gezag over uw kind als u het erkent voor de geboorte. Dit is alleen het geval als u getrouwd bent met de moeder of een geregistreerd partnerschap met haar heeft. In andere situaties zoals een samenlevingscontract, moet u als vader het gezag aanvragen bij de rechter.

Bent u vrouw en wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een andere vrouw? Door duomoederschap kunt u samen moeder worden. Neem dan bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Hebt u deze verklaring niet omdat u gebruik maakt van een bekende donor? Dan kunt u een erkenningsakte laten opmaken. Het is aan te raden om dit vóór de aangifte van de geboorte te doen. Meer informatie over duomoederschap en ouderlijk gezag leest u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker