Wilt u als man een kind erkennen? U wordt dan de juridische vader van het kind. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het vaderschap. U hoeft niet de biologische vader te zijn van het kind. Wel moet u bevoegd zijn om te erkennen. U kunt een kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Een erkenning kan later niet meer ongedaan worden gemaakt.

Hoe werkt het?

Om een kind te erkennen, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Erkenning is dan niet mogelijk.
 • Heeft het kind al een juridische vader? U kunt het kind dan niet erkennen.
 • Staat u onder curatele, dan hebt u toestemming nodig van de kantonrechter.
 • In principe kunt u geen gestorven kind erkennen.

Wat moet ik doen?

U kunt een kind erkennen bij elke gemeente in Nederland. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont. Meestal vindt erkenning plaats in de geboorte- of woongemeente. Als erkenner hoeft u niet de biologische vader te zijn, wel moet u bevoegd zijn om te erkennen. De erkenningsakte kunt u laten opmaken bij de gemeente.

U kunt het kind op 3 momenten erkennen: voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

Een kind erkennen voor de geboorte

Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

 • Als uw kind is geboren, doet u binnen 3 werkdagen aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren. U kunt het kind dan meteen erkennen.
 • Vaak is de moeder nog niet in staat om mee te komen. Zij moet dan schriftelijk toestemming tot erkenning geven, deze ondertekenen en een kopie van haar identiteitsbewijs bijvoegen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de erkenningsakte op.
 • Wilt u dat uw eerste kind uw achternaam krijgt? De moeder moet dan aanwezig zijn bij de erkenning om de naamskeuze officieel te maken.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte

 • Ieder kind dat geen juridische vader heeft, kan in principe worden erkend. Als erkenner gaat u samen met de moeder naar de gemeente. Daar verzoekt u een ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenningsakte op te maken.
 • Is het te erkennen kind 12 jaar of ouder? Dan moet zowel het kind als de moeder toestemming geven. Willen moeder en/of kind geen toestemming geven? Als verwekker van het kind kunt u dan de rechtbank vragen om vervangende toestemming. U kunt de toestemming voor de erkenning schriftelijk geven.
 • Uit de schriftelijke toestemming moet duidelijk blijken wie toestemming tot erkenning geeft en wie het kind mag erkennen. De persoon die toestemming geeft, moet de brief persoonlijk ondertekenen. Deze handtekening wordt aan de hand van een geldig identiteitsbewijs gecontroleerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Is het kind dat erkend wordt 16 jaar of ouder? Het kind kan dan geen schriftelijke toestemming tot erkenning geven, maar moet zelf ook aanwezig zijn bij de erkenning. De moeder hoeft er niet bij te zijn. Het kind zelf geeft de toestemming en kiest eventueel uw achternaam.

Voor het erkennen kan u een afspraak maken.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle ondertekenaars.
 • Eventueel de schriftelijke toestemming van de moeder, door haar ondertekend.

Hoe lang duurt het?

Nadat de erkenningsakte is opgemaakt, kunt u deze direct meenemen.

Aanvullende informatie

Keuze achternaam

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de vader (erkenner). Voor de naamskeuze van het eerste kind moet de moeder naar het gemeentehuis komen. Kiest u niet, dan krijgt of behoudt het kind de naam van de moeder.

Gezag

 • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de moeder, dan krijgt u bij de geboorte van het kind automatisch (gezamenlijk) het wettelijk gezag. Erkenning is dan niet nodig.
 • Hebt u een andere relatie met de moeder, dan kunt u het kind erkennen. Of u dan ook het wettelijk gezag krijgt, hangt af van uw situatie.

Nationaliteit

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dit kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind, afhankelijk van hoe oud het kind is.

 • Is het kind bij de erkenning jonger dan 7 jaar, dan krijgt het de Nederlandse nationaliteit.
 • Is het kind bij de erkenning 7 jaar of ouder, dan krijgt het onder voorwaarde de Nederlandse nationaliteit. Voorwaarde is dat de Nederlandse erkenner binnen een jaar na de erkenning bewijst dat hij de biologische vader van het kind is. Dit bewijs moet worden geleverd door DNA-onderzoek door een wettelijk erkend laboratorium.
 • Heeft de aanstaande ongetrouwde moeder niét de Nederlandse nationaliteit? Erken uw kind dan vóór de geboorte. Alléén dan krijgt uw kind meteen bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit. Erkent u het kind pas na de geboorte, dan krijgt het niet de Nederlandse nationaliteit. Dan geldt de Vreemdelingenwet voor het kind, wat betekent dat het kind altijd een verblijfsvergunning nodig heeft. Een verblijfsvergunning kost veel geld. U kunt geen Nederlands paspoort voor uw kind aanvragen.
 • In principe kunnen alleen Nederlandse kinderen bij een erkenning de achternaam krijgen van hun Nederlandse vader. Niet-Nederlandse kinderen vallen onder het naamrecht van hun eigen land, wat erg kan afwijken van het Nederlandse naamrecht. Naamskeuze is dan vaak niet mogelijk. Voorkom deze problemen en erken uw kind dus vóór de geboorte.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker