De gemeente Ooststellingwerf heeft besloten om een subsidieregeling in het leven te roepen zodat nabestaanden geen grafrechten meer hoeven te betalen voor de graven van de 1e generatie Molukse KNIL-veteranen en hun partner.

Subsidieregeling Molukse KNIL-veteranen

In 1951 kwamen bijna 4.500 Molukse KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) met hun gezinnen naar Nederland, na een dienstbevel. In totaal ging het om 12.500 mensen. De KNIL-militairen kregen kort na aankomst ontslag uit het leger. Zij kwamen te wonen in diverse woonoorden, waaronder voormalige concentratiekampen. Ooststellingwerf is één van de gemeenten waar destijds Molukse inwoners zijn gehuisvest (in Fochteloo in de voormalige Joodse werkkampen “Ybenhaer” en “Oranje”).

Vanaf 2020 is er landelijk aandacht gevraagd voor de graven van KNIL-veteranen en hun partner. Hierbij werd ingezet op het toekennen van een bijzondere status aan deze graven als vorm van eerbetoon. En daarnaast erkenning te geven aan het leed dat deze eerste generatie Molukkers is aangedaan.

De gemeente Ooststellingwerf roept een regeling in het leven waarbij na afloop van een termijn van grafrechten deze termijn verlengd kan worden met 20 jaar. Omdat de regeling voor onbepaalde tijd is vastgesteld kan de rechthebbende telkens, wanneer de oude termijn afloopt, verlenging aanvragen van maximaal 20 jaar. Dit kan dankzij de subsidieregeling op kosten van de gemeente gebeuren. Heeft u een factuur ontvangen en is de overledene een 1e generatie Molukse KNIL-veteraan en of partner hiervan? Dan kunt u subsidie aanvragen. U kunt dit doen via onderstaand digitaal formulier. Let op: er kunnen alleen nota's worden ingediend die u ontvangt in 2023 of daarna. Er wordt dus niet met terugwerkende kracht subsidie verleend.

Aanvragen subsidie

Lukt het u niet digitaal? Of heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op via 14 0516.

De gemeente neemt de grafrechten niet over. Onderhoud van het grafmonument blijft de verantwoordelijkheid van de rechthebbende.