Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

Hoe werkt het?

In de volgende gevallen is de kostendelersnorm niet op u van toepassing:

  • u bent gehuwd; en
  • uw partner heeft ook recht op bijstand; en
  • u deelt uw woning alleen met uw echtgenoot.

De gemeente berekent aan de hand van een formule wat uw norm is. Hoe meer mensen bij u in de woning hun hoofdverblijf hebben, hoe lager de norm.

De volgende personen tellen niet mee voor het aantal mensen waarmee u uw woning deelt:

  • personen tot 21 jaar;
  • mensen die bij u in de woning wonen en daar een commerciële huurprijs voor betalen (bijvoorbeeld een huurder of kostganger);
  • studenten.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand.html

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Uw gemeente beoordeelt of de kostendelersnorm op u van toepassing is.

Een wijziging in uw woonsituatie/ leefsituatie kan van invloed zijn op de kostendelersnorm. De volgende wijzigingen moet u daarom direct aangeven op uw mutatieformulier:

  • uw kind of een medebewoner is 21 jaar geworden
  • uw kind of medebewoner van 21 jaar of ouder is verhuisd of bij u in komen wonen
  • uw kind of medebewoner van 21 jaar of ouder is begonnen of gestopt met een studie/ opleiding (WSF, WTOS of BBL)
  • uw inkomsten uit onderverhuur/ kostganger zijn gewijzigd

Deze wijzigingen moet u aangeven onder vraag 2, 4 of 7 van het mutatieformulier

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker