Dankzij actief beleid zorgen we ervoor dan ons landschap herkenbaar blijft. Daarvoor hebben we het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland opgesteld.

Landschapstypen

Belangrijke landschapstypen in Ooststellingwerf zijn:

  • Het essenlandschap
  • De woudontginningen
  • De beekdalen
  • De hoogveenontginningen
  • De heideontginningen

Kenmerkende structuren in deze landschapstypen zijn het reliëf, de houtwallen en houtsingels, bosjes, vennen, beken en zandpaden.

De afwisseling van besloten en open landschappen is belangrijk voor de herkenbaarheid van het landschap.

Inpassing (agrarische) erven  

Bij de aanleg van nieuwe erven moeten we rekening houden met inpassing in het landschap. Hiervoor hebben we de Handreiking inpassing erven Ooststellingwerf  opgesteld. Deze is te downloaden onderaan deze pagina. 

Heeft u vragen over de manier waarop u een nieuw plan landschappelijk kunt inpassen? Neem dan in een vroeg stadium contact met ons op.

Projecten

In samenwerking met IVN Friesland organiseren we in het schooljaar 2016-2017 op basisscholen in de gemeente het project ‘landschap en cultuurhistorie’.

Meer informatie: Pina Dekker 0516-566338.