Vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan in de gemeente Ooststellingwerf kunnen een aanvraag leefgeld indienen.

Inschrijven in de gemeente

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zich als inwoner inschrijven in onze gemeente. Meer informatie over het inschrijven vind u op de pagina: in- en uitschrijven bij de gemeente.

Hoeveel leefgeld krijgen de vluchtelingen?

Per 1 oktober 2023 is de leefgeldregeling aangepast.

Op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) van het Rijk hebben vluchtelingen uit Oekraïne sinds 1 april 2022 recht op leefgeld. Per oktober 2023 is de  hoogte van het leefgeld veranderd. Omdat de kosten voor levensonderhoud de afgelopen periode zijn gestegen, worden deze financiële toelages geïndexeerd. Op deze manier voldoet Nederland aan de Europese verplichting om vluchtelingen te ondersteunen in hun levensonderhoud. De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de minimale kosten van levensonderhoud volgens het Nibud.

Meer informatie

Wilt u nu alvast meer weten over de veranderingen in leefgeld, kijk dan op de website van Refugeehelp of de Rijksoverheid.

Hoe kunnen vluchtelingen leefgeld aanvragen?

Vluchtelingen die verblijven in de gemeentelijke opvanglocatie in Appelscha, kunnen daar een aanvraagformulier krijgen. Vluchtelingen die in een gastgezin verblijven, kunnen op deze webpagina het aanvraagformulier downloaden of telefonisch (laten) opvragen (via telefoonnummer 14 05 16). Dit formulier kunt u na opslaan ook digitaal invullen. Dit kan door rechtsbovenin het scherm te klikken op 'invullen en ondertekenen'.

Het aanvraagformulier is in het Nederlands en Oekraïens. Het aanvraagformulier moet ingevuld worden met het Nederlandse alfabet. Dus geen Cyrillische letters.

Het ingevulde aanvraagformulier kan naar gemeente@ooststellingwerf.nl  of per post zenden aan:

Gemeente Ooststellingwerf
Postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

De gemeente beoordeelt vervolgens de aanvraag en stelt de hoogte van het leefgeld voor de vluchteling vast. Leefgeld wordt per maand uitbetaald. Vluchtelingen ontvangen leefgeld vanaf het moment dat zij in de Basis Registratie Personen (BRP) van onze gemeente zijn ingeschreven. Vluchtelingen die voor 1 april 2022 zijn ingeschreven, ontvangen leefgeld per 1 april 2022. Dat is de datum dat de regeling van kracht is geworden. Wanneer er vertraging is geweest in de inschrijving GBA, dit graag bij de aanvraag aangeven.  

Neem bij vragen vooral contact op met Marjon Zwaga via het telefoonnummer 0516 566 454. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoe krijgen de vluchtelingen het leefgeld?

Het leefgeld wordt per bank uitbetaald. Het leefgeld wordt overgemaakt per volwassene of per gezin. Getrouwde partners moeten allebei een aanvraag indienen. Voor de uitbetaling hebben de volwassen vluchtelingen een IBAN-bankrekening nodig. Heeft een vluchteling nog geen IBAN-bankrekening? Dan is het belangrijk dit te regelen vóór het aanvragen van het leefgeld. 

Hoe open je een bankrekening?

Om een bankrekening te openen, is het nodig dat diegene is ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Dat kan bij de gemeente. Van wie is ingeschreven in de BRP wordt door de IND het verblijfsrecht geregistreerd. Dit is van belang bij het openen van een bankrekening. Op de website van de NVVB leest u daar meer over.  

Bij inschrijving heeft een bank verder een aantal gegevens nodig zoals naam, adres en woonplaats. Men moet zich identificeren en ingeschreven staan op een woonadres (officiële inschrijving). Dit kan met een Nederlands identiteitsbewijs (BSN nummer) of een internationaal paspoort. Bankpas is met aansluitende betaalrekening. Zie hier voor meer informatie.   

Nog geen bankrekening?

Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne kunnen een bankrekening openen. Dit heeft te maken met het handgeschreven paspoort, die door banken niet wordt geaccepteerd. Binnenkort volgt hier meer informatie over.  

Hoe krijgt men in Ooststellingwerf zonder bankrekening wel leefgeld?

Voor deze vluchtelingen zijn er drie mogelijkheden:

  • Leefgeld contant via Stichting Scala
  • Is er een naast familielid die wel een bankrekening heeft? Dan kan men op het aanvraagformulier Leefgeld dat bankrekeningnummer invullen. Het familielid geeft het geld vervolgens contant aan de vluchteling.   
  • Volmacht: Als er geen familieband is, is het mogelijk om via een volmacht een vertrouwenspersoon of gastgezin te machtigen. De aanvragen ontvangt het leefgeld van de gemachtigde. Een Oekraïense vertaling van de volmacht is te verkrijgen via pjakkerman@gmail.com.

Wijzingen altijd doorgeven

Wanneer een vluchteling leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in zijn of haar situatie dan moet de vluchteling dit direct doorgeven. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

  • Verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland)
  • Werk
  • Geboorte

Vluchtelingen kunnen wijzigingen doorgeven op het e-mailadres gemeente@ooststellingwerf.nl.

Wanneer stopt het leefgeld?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

  • Uit de gemeentelijke of particuliere opvang vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden. Vertrek moet worden gemeld bij de gemeente.
  • Betaald werk gaan doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals bijvoorbeeld een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. (Zie voor verdere toelichting kopje 'Wat als je gaat werken').

De huidige leefgeldregeling loopt door. Zodra de Rijksoverheid een nieuwe regeling bekend maakt, leest u dat op onze website. We bekijken uw situatie dan opnieuw.