De gemeente vindt het van belang dat het cultureel erfgoed een herkenbare plaats krijgt in het gezicht van de gemeente. Zij heeft daarom voor wat betreft de wijze waarop met het erfgoed wordt omgegaan, met name op het gebied van vergunningverlening hieraan nadere rechtsgevolgen verbonden. Plaatsing op de lijst van gemeentelijk beschermde monumenten heeft tot consequentie dat een sloopvergunning niet zonder meer wordt afgegeven en bij wijziging ervan een advies van de gemeentelijke monumentencommissie aan de orde is. In zijn algemeenheid wordt een omgevingsvergunning eerst verstrekt wanneer er ook een monumentenvergunning is verleend.

Lijst met monumenten in de gemeente

Onderstaande lijst is een opsomming van de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en archeologische monumenten binnen de gemeente Ooststellingwerf. 

Heeft u gevonden wat u zocht?