Aanvullende informatie

Op de site van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden in het dossier Kansspelen(externe link).

Wat moet ik meenemen?

Een verklaring met daarin de volgende gegevens:

 • De opzet van het kansspel.
 • De periode waarin de loterij plaatsvindt.
 • Het totaalbedrag aan prijzengeld.

Hoe werkt het?

Er geldt een aantal algemene voorwaarden voor het organiseren van een kansspel. Daarnaast gelden specifieke eisen voor een prijsvraag of bingo.

Algemene voorwaarden

 • Elk kansspel moet een algemeen belang dienen. Doel ervan is bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, instrumenten kopen voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
 • De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen hoger zijn dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarde van de prijzen is niet meer dan 50% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 • Is de totale (economische) waarde van het prijzenpakket lager dan € 4.500? U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd.
 • Is de totale (economische) waarde van het prijzenpakket hoger dan € 4.500? U hebt dan een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit.
 • Wilt u een winkelweekactie organiseren? U hebt dan een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van minimaal 10 gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis uitgeven aan de klant. Deze loterij duurt maximaal 4 weken en vindt maximaal 2 keer per jaar plaats. Daarnaast mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs hebt gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Specifieke voorwaarden prijsvragen

 • Als zelfstandig ondernemer mag u een prijsvraag organiseren voor uw klanten.
 • Bij een prijsvraag moet u als ondernemer van uw klant verlangen dat deze een daadwerkelijke bijdrage levert. Bijvoorbeeld het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal of het maken van een foto.
 • Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
 • Is de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer dan € 2.300, dan hebt u geen vergunning nodig.
 • U hebt een vergunning nodig van de gemeente als de hoofdprijs ligt tussen de € 2.300 en € 4.500.
 • U hebt een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit als de hoofdprijs hoger is dan € 4.500.

Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Specifieke voorwaarden bingo

 • Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet hoger is dan € 400 en per bijeenkomst niet hoger dan € 1.550.
 • Als vereniging moet u de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente.
 • De gemeente kan bepaalde eisen stellen aan de bingobijeenkomst.

Let op! Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is misschien wel kansspelbelasting verschuldigd.

Wat moet ik doen?

 • Is het prijzenpakket lager dan € 4.500, vraag dan de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Is het prijzenpakket hoger dan € 4.500, vraag dan de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit(externe link).

Wat is het?

Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Als u een kansspel wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

Hoe werkt het?

U mag een loterij organiseren als:

 • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat
 • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken
 • een jury bepaalt wie de prijzen wint

U mag een bingo organiseren als:

 • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert
 • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn
 • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn

U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit(externe link).

Wat moet ik doen?

 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
 • Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300, hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

Bingo aanmelden

Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

Kansspelbelasting

Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig heeft.

Wat moet ik meenemen?

Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel
 • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
 • de totale waarde van de prijzen
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
 • kopie statuten van de vereniging

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij of prijsvraag.
 • Uw melding voor een bingo neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker