Als gemeente voeren we een actief beleid op milieu. Wij willen zorgen voor een leefbaar milieu voor alle inwoners. Duurzaamheid staat daarbij centraal.

Milieu-alarmnummer Fryslân

Hebt u in erge mate last van stank of stof in uw buurt? Constateert u olie- of teervlekken op het water of op de grond? Ziet u in de zomer veel dode vissen drijven?

Bovenstaande én veel andere situaties kunnen duiden op een onaangenaam milieuprobleem. Meld dit daarom zo snel mogelijk:

Bij milieuproblemen op of in het water belt u het Milieu-alarmnummer Fryslân (058) 212 24 22.

Bij andere milieuproblemen belt u het algemene nummer van de gemeente: 14 0516 of maak een melding in Verbeter de Buurt.

Bel buiten kantooruren het Milieu-alarmnummer Fryslân (058) 212 24 22.

Een medewerker behandelt uw melding meteen. De zaak wordt uitgezocht en opgelost.

Milieubelastende bedrijfsactiviteiten

Heeft u een bedrijf? Dan kunnen uw activiteiten belastend zijn voor het milieu. Dan kunnen wij regels stellen op grond van de Wet milieubeheer.

Sowieso gelden er voor de meeste bedrijven algemene regels. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw onderneming.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met ons ondernemersloket.

Wet geurhinder en veehouderij

Heeft u een veehouderij? Dan moet u zich houden aan regels in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

Heeft u gevonden wat u zocht?