Langs de Oosterwoldseweg in Oldeberkoop maakt een groot bouwbord nu zichtbaar waar de nieuwe woonwijk ’t Hooge 2 komt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de wijk – waar 27 woningen worden gebouwd – vastgesteld. 

De uitgifte van de kavels start naar verwachting na de zomer. Er komen huurwoningen, gezinswoningen en vrije kavels. Meer informatie is dan te vinden op ooststellingwerf.nl/taskforcewonen.