Of u nu een bouwvergunning, kapvergunning of sloopvergunning nodig heeft: ze vallen tegenwoordig allemaal onder de omgevingsvergunning. Wel zo handig!

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het Omgevingsloket online. In andere gevallen heeft u misschien geen vergunning nodig. Als het om een kleine verbouwing aan uw huis gaat, bijvoorbeeld (zoals een dakkapel of zonnepanelen).

Wij raden u aan om altijd eerst de vergunningcheck te doen op Omgevingsloket online.

Komt u er niet uit? Dan kunt u langskomen op het gemeentehuis op maandag of donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. 

 

Procedure

U doorloopt in grote lijnen de volgende stappen:

Stap 1: aanvraag indienen bij de gemeente

U kunt uw aanvraag op papier of online indienen:

Online: ga naar Omgevingsloket online.

Op papier: Stel een papieren formulier samen op omgevingsloket.nl. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

* Wanneer u uw aanvraag online indient, komt deze direct bij ons in het systeem en wordt deze sneller in behandeling genomen.

Stap 2: bericht van ontvangst en publicatie

Wij sturen u een bericht van ontvangst. Ook publiceren we uw aanvraag op de Gemeentepagina.

We controleren ook of uw aanvraag compleet is. Ontbreken er nog stukken? Dan hoort u dat van ons. Dan geven we ook aan binnen welke termijn u ze moet aanleveren.

Stap 3: beoordeling

We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk. We checken of de aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kijken we naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Gaat u bouwen? Dan toetsen we uw aanvraag ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4: uitslag

We laten u binnen 8 weken na uw aanvraag weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Tenzij:

  • Er stukken ontbraken; de tijd die u nodig heeft om die aan te leveren, tellen we bij de beslistermijn op.
  • U een ingewikkeld project heeft; dan kunnen we de termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

We publiceren ons besluit op de Gemeentepagina. Anderen (bijvoorbeeld uw buren) hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Doen ze dat niet, is uw vergunning na deze termijn onherroepelijk.

Conceptaanvraag indienen

Wilt u eerst de kansen van uw omgevingsvergunning goed inschatten? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Dan weet u van tevoren:

  • Of uw project binnen de regels van het bestemmingsplan past;
  • Hoe de welstandscommissie uw project zal beoordelen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de conceptaanvraag. Maar het geeft u wel een beeld van uw kansen.

Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden. Alleen als we een welstandsbeoordeling moeten laten doen, rekenen we de kosten aan u door. Zie ook het aanvraagformulier.

Wat moet u aanleveren?

Voor een conceptaanvraag levert u het volgende aan:

  • Een situatietekening van het perceel. Daarop is alle bebouwing te zien: zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering).
  • Een korte omschrijving van het gebruik van gebouwen: zowel in de bestaande als de nieuwe toestand.
  • Gevelaanzichten van de gebouwen die gewijzigd worden: zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering en gebruikte kleuren/materialen).

Conceptaanvraag indienen

Download het formulier, vul het in en stuur het naar gemeente@ooststellingwerf.nl. Uiteraard inclusief de benodigde tekeningen en stukken.

Na uw aanvraag krijgt u binnen 2 á 3 weken bericht via e-mail

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen een verstrekte omgevingsvergunning?

Ja. Binnen 6 weken nadat wij ons besluit publiceren op de Gemeentepagina. U vindt de Gemeentepagina hier. Bekijk hier hoe u bezwaar kan maken.

Kan ik een omgevingsvergunning inzien?

Als u bezwaar maakt tegen een vergunning, mag u deze inzien.

Wat is de geldigheidstermijn van een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning heeft geen geldigheidsduur en is dus in principe onbeperkt geldig.

Wel kunnen we de vergunning intrekken. Dit gebeurt eigenlijk alleen als de vergunninghouder geen gebruik maakt van de vergunning binnen 1 jaar nadat deze verleend is en zonder dat de vergunninghouder daarvoor een goede reden heeft. Voordat een vergunning wordt ingetrokken, zullen we altijd eerst met u overleggen.

Heeft u gevonden wat u zocht?