Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Ooststellingwerf vastgesteld. De Omgevingsvisie is de visie van de gemeente op onze leefomgeving en vervangt de gemeentelijke structuurvisie. De visie laat zien wat ons toekomstbeeld is voor de openbare ruimte in onze gemeente.
 

In het toekomstbeeld kijken we vooruit, een jaar of 15. De visie geeft aan welke ambities we hebben en met welke opgaven we de komende jaren aan de slag gaan. Maar het gaat niet alleen over nieuwe ontwikkelingen. We kijken ook juist naar de kwaliteiten die Ooststellingwerf al heeft en hoe we die kunnen behouden.

In onze Omgevingsvisie maken we verschil tussen gebieden in onze gemeente. Want, zoals u ook weet, het ene gebied is het andere niet. Het gebied ten noorden van de Tjonger is anders dan het oostelijk deel bij het Fochteloërveen. En Oosterwolde heeft als groter dorp andere opgaven dan bijvoorbeeld Makkinga.

In onze Omgevingsvisie hebben we deze verschillen uitgewerkt in gebiedskompassen: voor ieder gebied een eigen koers voor de komende 5 tot 10 jaar.

Bekijk hier de Omgevingsvisie Ooststellingwerf