Op deze pagina kun je het 'Beleidsplan Vergunnigverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten' bekijken. Dit plan wordt bij vergunningverlening gebruikt voor zowel gemeente Ooststellingwerf, als Weststellingwerf en Opsterland. 

Beleidsplan OWO VTH