Als je zorg of een voorziening nodig hebt dan kan je dat ontvangen via zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Bij zorg in natura krijg je zorg, ondersteuning of een voorziening via een aanbieder die een contract met de gemeente heeft afgesloten. Gemeente en aanbieder regelen dit voor u, zodat u daar zelf geen omkijken naar heeft. Een pgb geeft meer vrijheid dan zorg in natura, maar daarvoor moet je ook veel regelen.

Wat houdt een pgb precies in?

Bij een persoonsgebonden budget (pgb):

  • Regel je zelf de zorg;
  • Huur je met dat budget eigen zorgverleners in;
  • Bepaal je zelf waar, wanneer en hoe u geholpen wordt;
  • Koop je zelf voorzieningen in zoals een rolstoel;
  • Kies je voor eigen regie.

Wil je weten of een pgb iets voor jou is? 

De landelijke overheid heeft 10 punten opgesteld die je helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij jou past. Kijk daarvoor op de website van de Rijksoverheid.

Wil je meer weten over een pgb? Per Saldo heeft een website met meer informatie.

Beheer en uitbetaling via Sociale verzekeringsbank

Als je een pgb toegekend krijgt dan beheert de SVB dit pgb-budget voor u en zorgt o.a. voor de uitbetaling. Meer informatie daarover staat op de website van de SVB.

PGB-bedragen 2023 Wmo

Activiteit

Professional (gekwalificeerd)

90%

Sociaal netwerk / ongekwalificeerd

Obv. wet min.loon 

Eenheid
Ondersteuning bij het huishouden€ 28,99€ 13,70uur
Individuele begeleiding / persoonlijke verzorging€ 48,24€ 13,70uur
Individuele begeleiding plus€ 63,95n.v.t. uur
Kortdurend verblijf€ 180,32€ 109,60etmaal
Dagbesteding€ 31,01€ 27,40dagdeel
Dagbesteding plus€ 49,61€ 27,40dagdeel
Arbeidsmatige groepsbegeleiding€ 31,01€ 27,40dagdeel
Activerende groepsbegeleiding€ 40,84€ 27,40dagdeel
Vervoersdiensten (taxi)€ 12,73€ 12,73stuks
Vervoersdiensten (rolstoeltaxi)€ 25,57€ 25,57stuks

PGB-tarieven jeugd 2023

Activiteit

Professional (gekwalificeerd)

90%

Sociaal netwerk / ongekwalificeerd

Obv. wet min.loon 

Eenheid
Individuele begeleiding€ 41.08€ 13,70uur
Specialistische individuele begeleiding€ 65,00n.v.t.uur
Logeren/ respijtzorg -licht€ 144,12€ 109,60 etmaal
Logeren/  respijtzorg - middel€ 213,24€ 109,60etmaal
Logeren/ respijtzorg - zwaar€ 281,28n.v.t.etmaal
Dagbesteding licht€ 29,76€ 27,40dagdeel
Dagbesteding middel€ 38,43€ 27,40dagdeel
Dagbesteding zwaar€ 49,14n.v.t.dagdeel

Heeft u gevonden wat u zocht?