Privacy: recht op inzage

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de applicaties die wij gebruiken. U ontvangt een overzicht met:

 • de categorieën van persoonsgegevens
 • de ontvangers van die gegevens
 • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit doet u door:

 • DigiD
 • uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen bij een afspraak bij de publieksbalie op het gemeentehuis.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Recht op inzage in de Basisregistratie Personen

Let op: Als u wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen, dan geldt het bovenstaande niet. Voor inzage in de Basisregistratie Personen kunt u contact met ons opnemen.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente u weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

 1. de veiligheid van de staat
 2. het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
 3. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen
 4. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder 2 en 3, of
 5. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen één maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt
Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker