De Friese gemeenten, de provincie Fryslân en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondertekenden vandaag de Friese regionale woondeals. Deze Friese woningbouwafspraken zijn de opmaat voor een langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het Rijk. De Woondeal betekent voor Ooststellingwerf dat er 180 woningen meer gebouwd mogen worden, tot een totaal van 700. Uit de vorige provinciale afspraken (2022) lag de bouwruimte voor Ooststellingwerf op 520 woningen.

Met de zes regionale woondeals bundelen de verschillende overheden hun krachten om de woningbouw in de regio te versnellen. De overheden werken hierbij samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorgpartijen en andere maatschappelijke partners.

In de regionale woondeals is vastgelegd dat er tot en met 2030 zo’n 17.500 nieuwe woningen gebouwd worden. De dynamiek van het platteland is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Er zijn veel kleine woningbouwprojecten die gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave en de leefbaarheid. Dit past bij de Friese aard en schaal. Met deze woondeals zal het Rijk zich inspannen om ook de kleinere projecten te ondersteunen met Rijkssubsidies.

In alle regio’s (Leeuwarden, Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Friese Waddeneilanden) zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen en de verdeling daarvan per gemeente. Specifiek voor de Friese aanpak is de aandacht voor innovaties op het gebied van circulaire bouw, industrieel bouwen en biobased bouwen. De afspraken in de regionale woondeals worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig herijkt.