Wat doet de rekenkamer?

Onze rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze rekenkamer de controlerende taak van de gemeenteraad.

De rekenkamer is volledig onafhankelijk.

De leden van de rekenkamer

De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden:

  • Hanneke Vervoort, voorzitter
  • Hobbe Veenstra, lid
  • Coco Hoving, lid
  • Jellie Rijpma, secretaris

Nevenfuncties van de leden

De leden hebben ook andere functies. 

Contact met de rekenkamer

Mail naar: rekenkamer@ooststellingwerf.nl.

Denk mee met de rekenkamer

Ieder jaar onderzoekt de rekenkamer een aantal onderwerpen. Welke dat zijn, bepaalt de rekenkamer met input van de gemeenteraad én inwoners.

Draag uw onderwerp aan bij de secretaris van de rekenkamer, mw. J.E. Rijpma: rekenkamer@ooststellingwerf.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan waarom u dit onderwerp aandraagt: wat de aanleiding is en wat u graag exact onderzocht zou willen hebben.

Werkwijze

De rekenkamer werkt met een eigen onderzoeksprotocol en reglement van orde gebaseerd op de Verordening Rekenkamer Ooststellingwerf 2023. Jaarlijks stelt de rekenkamer een onderzoeksprogramma op en brengt een jaarverslag uit. Voor het onderzoeksprogramma oriënteert de rekenkamer zich breed en staat zij open voor suggesties uit de gemeenteraad en de bevolking. 

Lopende onderzoeken

Jaarverslagen

Heeft u gevonden wat u zocht?