Wat doet de rekenkamercommissie?

Onze rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad.

De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk.

De leden van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden:

  • Hanneke Vervoort, voorzitter
  • Hobbe Veenstra, lid
  • Coco Hoving, lid
  • Jellie Rijpma, secretaris

Nevenfuncties van de commissieleden

De commissieleden hebben ook andere functies. 

Contact met de rekenkamercommissie

Mail naar: rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl.

Denk mee met de rekenkamercommissie

Ieder jaar onderzoekt de rekenkamercommissie een aantal onderwerpen. Welke dat zijn, bepaalt de commissie met input van de gemeenteraad én inwoners.

Draag uw onderwerp aan bij de secretaris van de commissie, mw. J.E. Rijpma: rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan waarom u dit onderwerp aandraagt: wat de aanleiding is en wat u graag exact onderzocht zou willen hebben.

Werkwijze

De rekenkamercommissie werkt met een eigen onderzoeksprotocol en reglement van orde gebaseerd op de verordening rekenkamercommissie Ooststellingwerf 2018. Jaarlijks stelt de commissie een onderzoeksprogramma op en brengt de commissie een jaarverslag uit. Voor het onderzoeksprogramma oriënteert de rekenkamercommissie zich breed en staat zij open voor suggesties uit de gemeenteraad en de bevolking. 

Download stukken van de rekenkamercommissie

Heeft u gevonden wat u zocht?