Inspiratie nodig?

Bekijk dan hier de resultaten van initiatieven van voorgaande jaren:

Rijvereniging plaatst LED-lampen

Paardensportvereniging de Pion plaatste LED-lampen om hun buitenrijbaan. Zo kunnen zo ook in de avonden clublessen geven aan hun jeugdleden.

Energiefestival Ooststellingwerf

Op 8 juli 2022 is in Appelscha het Energiefestival Ooststellingwerf georganiseerd. Aan het energiefestival hebben verschillende organisaties een bijdrage geleverd. Zo hebben leerlingen van voortgezet onderwijs uit de gemeente Ooststellingwerf meegedaan met spelletjes rondom verduurzaming en energiebesparing, gedichten en schilderijen, de zonnebootrace, producten gemaakt van afval e.d. Ook de Omrin was van de partij en heeft met VR-brillen laten zien hoe met afval wordt omgegaan. Andere organisaties waren bijvoorbeeld de wolmeiden, De Cruydthoeck, cultuurland, energiecoaches, Boonstra transport (elektrische vrachtwagen). Ook was er een workshop met een insectenproeverij, fietsen op een waterstoffiets, springkussen en minigolf. Muziek en entertainment was er in de vorm van een optreden met piano, een DJ met muziek, een optreden door een streetdance groep en ter afsluiting een optreden van Joey and the Cliffhangers.

Schaakontwikkeling zet Ooststellingwerf aan het denken en bewegen

Stichting Schaakbrein brengt door middel van schaakdenken en schaakbewegen inwoners uit Ooststellingwerf samen in sport en spel. Door middel van verschillende projecten wordt er bij jonge en oud gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling. 

Peuterspeelgroep Berend Botje

Peuterspeelgroep Berend Botje in Oldeberkoop heeft een speelterrein gelegen op het zuiden. Daardoor was het in het voorjaar en in de zomer erg zonnig en warm. De peuters ondervonden hier veel hinder van. Samen met de gemeente is naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk is gekozen voor een ruim zonnedoek bevestigd aan palen met een flexibel ophangsysteem. Met subsidie van de gemeente, heeft Arkema speelvoorzieningen, dit mooie systeem geplaatst. De kinderen kunnen nu heerlijk in de schaduw buiten spelen.

ZomerFair Nijeberkoop 2022

Wat was het een geslaagde dag. Altijd maar afwachten hoe het uit de verf komt na al die voorbereidingen. Het weer begon die dag prachtig. De kraamhouders hadden er zin in, en maakten ieder voor zich hun kraam zo mooi mogelijk. Een aantal kramen waren al een plaatje om naar te kijken. Alles zo zorgvuldig opgebouwd en geëtaleerd. Het publiek kwam te voet, met auto‘s en fietsen, en er was genoeg ruimte voor het parkeren.

Verduurzaming accommodatie V.V. Stânfries

Download hier het verslag voor het project 'Verduurzaming accommodatie V.V. Stânfries'.

Nationale herdenking Rampjaar en de Friese Waterlinie 2022-2023

Dit jaar vindt de Nationale herdenking Rampjaar en de Friese Waterlinie plaats. Ter gelegenheid van deze herdenking is er een speciale tentoonstelling vondsten van vier schansen te zien. Dit zijn vondsten van strijdtoneel rond de Friese Waterlinie, periode tussen Tachtig jarige Oorlog en 1672-1673. Deze is te bezoeken tot 15 oktober 2022.

Openluchtspel "Uit de Klauwen"

Op 2 en 3 september 2022 vond het project ‘Uit de klauwen’ plaats. Dit is een openluchtspel georganiseerd door Historische vereniging Appelscha. Toneelspelers uit Appelscha en Oosterwolde voerden het stuk op in openluchttheater De Koele in Appelscha. Het stuk is gebaseerd op een waargebeurde feiten, wat met de nodige fictie en muzikale intermezzo’s een spannende avond opleverde.

Fotograaf Harry Laske

Art@Trefpunt

Download hier het eindverslag voor het project 'Trefpunt het Beeldscherm'.

Terreinverharding van scouting de Biezenhutters

Bij scouting de Biezenhutters is het terrein van een nieuwe verharding voorzien. De oude asfaltlaag was door afbrokkeling toe aan vervanging. Daarnaast zorgde de gladde coating voor een onveilige situatie. Met het vernieuwde terrein is er een veilige plek gecreëerd voor de kinderen om opkomsten te organiseren.

Historische Route Donkerbroek

Download hier het eindverslag voor het project 'Historische Route Donkerbroek'.

Ledverlichting bij skeeler- en ijsbaan

Bij skeeler- en ijsbaan De Draai is ledverlichting aangebracht. 

De Buurtcamping Haulerwijk

Download hier het eindverslag van het project 'De Buurtcamping Haulerwijk'.

Speelterrein voor kinderen Dorpshuis Waskemeer

Herinrichting schoolplein de Akker Oosterwolde

Download hier het eindverslag van het project 'Herinrichting schoolplein de Akker Oosterwolde'.

Nationale ambitie en verankering in de regio gericht op duurzaamheid

Download hier het eindverslag van het project 'Nationale ambitie en verankering in de regio gericht op duurzaamheid'.

Restyle plantsoen Waskemeer

Download hier het eindverslag van het project 'Restyle plantsoen Oude Wijk Waskemeer'.

Boer op Noord in Ooststellingwerf

Download hier het eindverslag van het project 'Boer op Noord in Ooststellingwerf'.

Appelstap

Het project Appelstap betreft het organiseren van een wandel- en beleefevenement in het Drents Friese Wold, waarbij de Lionsclub Ooststellingwerf inhoud wil geven aan de slogan: Wandelen is voor iedereen. Het plan is om jaarlijks een wandeltocht met verschillende afstanden te organiseren, waarbij één afstand speciaal bedoeld is voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Langs de route worden allerlei kleine voorstellingen en activiteiten georganiseerd om de wandelaars te vermaken. De wandeltocht start ’s middags en eindigt ’s avonds (in het donker).

Roeien met de riemen die je hebt

Het project betreft de aanschaf van een bouwpakket voor een St Ayles roeisloep. Deze boot wordt gebouwd door dagbestedingscliënten van Stichting BOAT. Het doel is om met de roeisloep deel te nemen aan een internationale wedstrijd. Hiervoor wordt er eerst getraind op de Opsterlandse Compagnonsvaart bij Donkerbroek.

De sloep is bijzonder geschikt voor een combinatie van gezonde sportieve activiteiten, samenwerking en teambuilding. De mensen die bij St. Boat komen voor dagbesteding zijn erg enthousiast over dit project. Voor hen is het een geweldig doel om zich op te richten met een concreet resultaat. Sportief bezig zijn en goed leren samenwerken is voor deze kwetsbare groep extra nodig om tot ontplooiing te komen. Dit project is voor hen een mooie kans.

Ook scholen, sportverenigingen, kerkgemeenschappen, jeugdwerk, dorps- en buurtverenigingen kunnen gebruik maken van de sloep. Als het project aanslaat in de gemeente kan het als voorbeeld dienen voor andere dorpen. Er kunnen dan samen activiteiten worden opgezet.

Jeu de boulesbaan Elsloo

Het project betreft de aanleg van een jeu de boule baan op het speelveldje op de hoek van de Horstlaan en de Hoofdweg in Elsloo. Het is een initiatief van buurtvereniging Eiken-horst-laan, maar de buurtvereniging wil de jeu de boule baan beschikbaar stellen voor het hele dorp. Behalve voor het gebruik van de baan door individuele buurtbewoners behoort een buurtencompetitie binnen het dorp of een onderlinge dorpencompetitie tot de mogelijkheden. Een jeu de boule baan zal de uitstraling van de buurt aanzienlijk verbeteren. Daarnaast is de sport geschikt voor mensen in een kansarme positie, want deelnemers hoeven nauwelijks kosten te maken. Ze krijgen dus de mogelijkheid om actief te zijn.

Foto van de realisatie van de jeu de boules baan

Fochteloo; meer bezoekers, meer vrijwilligers

Het project omvat een 13-tal activiteiten waarmee het in 2015 geopende Centrum voor de prentkunst in Fochteloo een steviger fundament krijgt. Het gaat om de organisatie van tentoonstellingen, lezingen, workshops, de werving van vrienden, donateurs en kunstenaars, en om de registratie en presentatie van de collectie. De aanvraag betreft de bekostiging van diverse kosten verbonden aan deze activiteiten zoals drukwerk,  huur van het dorpshuis voor lezingen, inrichtingskosten voor tentoonstellingen, aanschaf van presentatieapparatuur, fotografie van de Stellingwerfcollectie, aanschaf van ICT apparatuur voor registratiewerkzaamheden. De Stichting Nobilis is gevestigd in de voormalige school van Fochteloo en ligt direct naast het dorpshuis, waarmee intensief wordt samengewerkt.

Onderzoek draagvlak en continuïteit sport en sociaal culturele faciliteiten Haulerwijk

Het dorpsbelang en de (sport)verenigingen in Haulerwijk zien verschillende problemen op zich af komen rondom de gedateerde en niet duurzame accommodaties in het dorp. Om tot een toekomstplan te komen is er onafhankelijk onderzoek nodig naar de fysieke gesteldheid van de accommodaties in Haulerwijk met daarbij behorend beheer en exploitatie. Omdat er veel verschillende verenigingen en partijen bij betrokken zijn is er onafhankelijke procesbegeleiding nodig.

Het onderzoek en de bijbehorende procesbegeleiding is de noodzakelijke eerste stap die moet leiden naar een goed uitgewerkt projectplan die door de dorpsgemeenschap gedragen wordt. Het traject is gericht op veilige, duurzame en goed bereikbare accommodaties. Aan de hand van het onderzoek kunnen er uiteindelijk vervolgstappen worden gemaakt. Die vervolgstappen zijn geen onderdeel van de subsidievraag. De aanvraag van subsidiegeld zal worden gedaan op basis van nacalculatie. Het eventueel niet gebruikte subsidiegeld zal terug vloeien in het fonds.

Herinrichting sportveld Langedijke

Het project betreft het aanleggen van een verhard sportveld (asfalt) van ca. 19 bij 37 meter op het sportveld van Langedijke. Het veld wordt voorzien van verschillende sportattributen waardoor meerdere sporten beoefend kunnen worden (voetbal, basketbal, korfbal, volleybal, rolschaatsen, skeeleren, skateboarden en tennis). Daarnaast worden de overgenomen speeltoestellen, spelattributen en zitmeubilair van het voormalige schoolplein gesitueerd op het sportpark. Het asfalt wordt een beetje lager aangelegd t.o.v. de omliggende verharding zodat er water op gebracht kan worden en bij vorst een laagje ijs gevormd kan worden om te schaatsen/krabbelen. Het verharde veld wordt zodanig gesitueerd dat het veld nog steeds geschikt blijft voor andere activiteiten zoals het houden van dorpsfeesten. Bij de ingang komt een eenvoudige parkeerplaats zodat de auto’s niet meer langs de weg hoeven te staan. Om voor iedereen de voorzieningen goed toegankelijk te maken wordt er een tegelpad aangelegd.

Mozaïek Makkinga Samen

Het project beoogt de huidige dorpsgemeenschap in al haar diversiteit te beschrijven. Het aangrijpingspunt zijn de woningen. Per adres wordt in kaart gebracht wie er wonen. Sinds wanneer en waarom woont men in Makkinga. Vervolgens wordt ook verder teruggekeken in de geschiedenis van deze woonplek. Wie woonden er daarvoor en wat is over hen bekend? Zo ontstaat een geschiedschrijving terugkijkend vanuit de actualiteit. De eerste fase van dit project is de beschrijving van de situatie in 2016-2018.

Men wil alle bewoners persoonlijk interviewen aan de hand van een inventarisatieformulier. Hierbij worden scholieren en HBO-studenten  ingezet. Bij een begin 2016 gehouden pilot werkte 100% van de benaderde huishoudens mee.

Tennisbaan Elsloo

De tennisbaan in Elsloo is in 2012 aangelegd met een asfaltverharding. Er zijn 56 leden van de tennisvereniging die gebruik maken van de tennisbaan, meestal 50-plussers. Het blijkt dat de verharding met asfalt sneller leidt tot blessures. Een aantal leden heeft ivm blessures aan enkel of knie moeten afhaken.

De vereniging vraagt geld aan voor het realiseren van een halfverharding in de vorm van een Smashcourt.

Foto van de vernieuwde tennisbaan

Berkoop Vol Vuur!

Van woensdag- tot zondagavond was het openluchtspektakel uitverkocht. In totaal genoten ruim 1500 toeschouwers van de verrichtingen waarvoor een leger van vrijwilligers in het centrum van het met fakkels en vuurtonnen schaars verlichte dorp verantwoordelijk was. 

Foto berkoop vol vuur

De boer op Noord in Zuid Oost Friesland

Het project betreft het opzetten van een netwerk van boeren in Zuidoost Friesland die educatieve lessen voor het basisonderwijs gaan aanbieden. Alle scholen worden benaderd om een les te volgen op de boerderij (kosteloos). De boer(in) krijgt hiervoor een vergoeding per klas. De boeren moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het volgen van een cursus om lessen te mogen verzorgen, beschikken over een ontvangstruimte, toilet en gelegenheid om handen te wassen.

Momenteel zijn er drie boeren in ZO Friesland die met dit project starten. Eén van hen woont in Oosterwolde. Dit wordt uitgebreid naar acht boeren en uiteindelijk wordt het uitgerold in heel Friesland. De subsidiebijdrage wordt gebruikt voor het aanschrijven van scholen, cursus voor de boeren, ontwikkelen van lesmateriaal, communicatie, projectleiding en onkostenvergoeding voor boeren en het bestuur. Dit project is eerst een pilot van 3 jaar. Mocht het succesvol zijn dan wil de organisatie gaan werken met sponsoren en gaan ze in gesprek met scholen over de financiële mogelijkheden.

Verrijdbaar kookmeubel

Het project betreft de aanschaf van een verrijdbaar kookmeubel voor Rikkingahof. Dit kookmeubel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt bij activiteiten voor de bewoners van Rikkingahof. Zo kunnen de bewoners samen een cake bakken of een broodje worst maken, buiten de maaltijden om. Het kookmeubel bevordert de sociale leefbaarheid omdat er meer onderling contact tussen de bewoners is en ze gezellig samen kunnen koken of barbecueën. Het is vernieuwend omdat het kookmeubel een stimulans is om dingen samen te doen. Dit is een activiteit die totaal anders is dan de dingen die Rikkingahof normaal organiseert. Vooral de flexibele inzet van het kookmeubel zorgt ervoor dat het bij vele activiteiten betrokken kan worden. Het projectplan bevat een offerte van een bedrijf die het verrijdbaar kookmeubel kan leveren. 

VTV Jardinga, bloemenweide, pluktuin en vlindertuin

De volkstuinvereniging is onderhevig aan vergrijzing. Dit leidt enerzijds tot de behoefte aan makkelijk bedienbare maaimachines, en anderzijds tot aandacht voor werving van nieuwe leden. Om het bezoek en het lidmaatschap van de volkstuin te promoten moet de website verbeterd worden en zijn er informatiefolders nodig. De vereniging heeft twee locaties in beheer waar het project zich op richt.

Op locatie Schottelenburg is een goed afsluitbare berging nodig voor de zitmaaier die de vereniging heeft aangeschaft.  Hiervoor wordt een schuur geplaatst die tevens kan dienen als informatieruimte. Ook wil de vereniging een bloemweide aanleggen op een perceel grond dat nog niet als volkstuin in gebruik is. Hierdoor wordt de grond verbeterd, zodat het in de toekomst geschikt is voor het aanleggen van een moestuin. De bloemenweide draagt bij aan de bijenstand. De moestuinen en de landbouwgrond in de gemeente profiteren van de bestuiving door de bijen. Het onderhoud van de bloemenweide wordt gedaan door leden en vrijwilligers. Er zijn ook een aantal imkers betrokken bij het project. Na verloop van drie jaar kunnen er nieuwe moestuinen worden toegevoegd.

Op locatie Jardinga is er op dit moment al een pluktuin en een vlindertuin. De pluktuin moet nog meer beplant worden. Het is de bedoeling om de pluktuin en de vlindertuin toegankelijk te maken voor bezoekers. Hiervoor zijn een aantal informatiepanelen nodig. Het onderhoud van de tuinen en de begeleiding van de activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

In de oogstperioden worden er groenten beschikbaar gesteld aan de voedselbank. Het openstellen van de pluktuin en de vlindertuin voor publiek kan bijdragen aan de ontspanning en kennis van bezoekers. Er kunnen bijvoorbeeld rondleidingen voor scholen worden gegeven.

Solar challenge 

Het project betreft de aanschaf van materialen voor het bouwen van een zonneboot. Leerlingen van de bovenbouw Technasium (Stellingwerf College) willen deze boot gaan bouwen en hiermee uiteindelijk meedoen met de Young Solar Challenge. Ook willen ze deelnemen aan races in de buurt. Voor het bouwen van de boot gaan de leerlingen samenwerken met bedrijven in de omgeving.

De leerlingen willen gaan werken aan de boot in het Spare Space pand van Oosterwolde. Hier kunnen mensen naar binnenlopen om te kijken en vragen te stellen. De leerlingen gaan uitleg geven over de werking van de boot, waardoor ze hopen dat ze meer naamsbekendheid krijgen en meer sponsoren kunnen werven. Door de intrek in het Spare Space pand willen de leerlingen dat het dorp opbloeit. Hoe minder leegstaande panden hoe beter.

Alzheimer café

Het project betreft het opzetten en in stand houden van een Alzheimer café in de gemeente Ooststellingwerf. Een Alzheimer café is een laagdrempelige voorziening waarmee ondersteuning en begeleiding wordt geboden aan een ieder die met Alzheimer of een andere vorm van dementie te maken heeft of krijgt. Er worden tien avonden per jaar georganiseerd op twee verschillende locaties. De organisaties De Friese Wouden, ZuidOostzorg en zorggroep Liante zijn betrokken bij dit project. Daarnaast zijn er vrijwilligers die mee helpen. Alzheimer cafés zijn niet nieuw in Nederland, want er zijn al vele Alzheimercafés succesvol van de grond gekomen.

Het Alzheimer café moet een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met dementie, familie, hulpverleners en andere belangstellenden. Het is de bedoeling om mensen met dementie en hun mantelzorgers uit het isolement te halen en zich thuis te laten voelen onder lotgenoten. Daarnaast raken hulpverleners meer bekend met de vragen, zorgen en voorkeuren van mensen met dementie.

Jeugdtheater op locatie waterlinie

Langs de Fries Waterlinie wordt door 24 kinderen een theatervoorstelling opgevoerd. Dit vindt plaatst tijdens de wandel2daagse op 21 en 22 mei 2016. De wandeltocht voert langs de historische verdedigingslinie van Kuinre naar Bakkeveen. Bij deze bijzondere wandel- en ontdekkingstocht staan historie, natuur en cultuur centraal. Bekijk het projectverslag van De Friese Waterlinie voor inspiratie!

Young solar Challenge Ooststellingwerf: “Young E-motion”

Het evenement Young E-motion in de gemeente Ooststellingwerf is een onderdeel van het Nederlands kampioenschap Young Solar Challenge, waaraan een groot aantal middelbare scholen meedoen, waar onder het Stellingwerf College. In totaal gaan 15 teams van ongeveer 150 jongeren tegen elkaar racen op de Opsterlandse Compagnonsvaart. Er wordt aansluiting gezocht bij de zgn. E-motion dag in 2017. Het betreft een tweedaags evenement, waarbij de deelnemers gezamenlijk kamp zullen opmaken, hun zelfgemaakte boot aan een technische keuring onderwerpen en deze prepareren voor de races in de wateren van Oosterwolde op 11 juni.

Stichting Nobilis Fochteloo

Na het eerste succesvolle jaar wilde het bestuur meer bezoekers en meer vrijwilligers en dat vraagt om meer activiteiten en bredere openingstijden (van twee middagen naar vier middagen. De Stichting wilde een vriendenorganisatie opzetten waarbij mensen kunnen kiezen voor twee keer een digitale nieuwsbrief te ontvangen, een jaarlijkse donatie te geven of zich aan te melden als vrijwilliger. Hiervoor hebben ze een aanvraag ingediend bij het fonds, waaruit diverse activiteiten en tentoonstellingen zijn voortgevloeid.

Vernieuwing clubgebouw IJsclub Appelscha

Het project betreft het verbouwen van de accommodatie van de ijsbaan van Appelscha. De ijsbaan ligt al 140 jaar op deze plek. Een groot deel van de accommodatie moet vervangen worden. Hier heeft de ijsclub niet voldoende geld voor. Doordat er al jarenlang geen ijs geweest is zijn de inkomsten achtergebleven. Uit de vaste contributie laag kunnen alleen huur, gas, water en licht. Door de lage contributie kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van de ijspret wanneer de weersomstandigheden dit toelaten. De subsidie wordt aangevraagd voor materiaalkosten. De werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Vrijwilligers aan het werk in clubgebouw IJsclub Appelscha

Bekhofschans aan de Lende

Download hier de verantwoording van het project 'Bekhofschans aan de Lende'.

Het Heite Schoolschaaktoernooi

Het eerste team van De Tuindorpschool in de Lindewijk in Wolvega veroverorde de eerste prijs in een sportieve strijd met 35 andere teams tijdens Het Heite Schoolschaaktoernooi. Tweede in de toernooizaal van het Stellingwerf College in Oosterwolde werden de schakers van De Striepe in Oldeholtpade. Nummer drie werd ’t Holtpad van Nijeholtpade. Samen met School Matthijsje (nr 4) uit Oosterstreek en de Riemsloot (nr. 5) uit Appelscha hebben deze scholen met hun prestatie ook een ticket verdiend voor het Fries Schoolschaakkampioenschap later dit voorjaar.  

Het Heite Schoolschaaktoernooi is het schaaktoernooi voor de basisscholen in de Stellingwerven. Op veel basisscholen in beide gemeenten wordt geschaakt en met 25 scholen deed ruim de helft afgelopen zaterdag  mee. De scholen worden waar nodig ondersteund door het Heite Schoolschaaktoernooi dat schaakmateriaal beschikbaar stelt en schaakdocenten uitleent.  Op deze manier hebben in de afgelopen elf jaar ruim vierduizend leerlingen kennis gemaakt met het schaken.

LED verlichting SV de Griffioen

SV de Griffioen heeft met het geld uit het Fonds Ooststellingwerf LED-verlichting aan laten leggen bij het sportveld. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de bestaande verlichting en de LED-verlichting. De LED verlichting is witter van kleur en feller.

Bovenstaande foto is van 9 november 2017. De overige veldverlichting is 10 november 2017 vervangen/aangebracht.

Emotion dag

Op zaterdag 1 juli 2017 heeft in Appelscha Emotiondag plaatsgevonden. Een evenement op het gebied van elektrisch vervoer. Tijdens dit evenement heeft een groot aantal partijen zich gepresenteerd. Van auto’s tot drones, van solar boten tot elektrische karts, maar ook energiemaatschappijen en de VER (Vereniging Elektrische Rijders).

De missie van EMotiondag is om zoveel mogelijk bewoners, scholen, verenigingen en ondernemers de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij initiatieven rondom elektrisch vervoer die de plofmotoren moet gaan vervangen. Makkelijker en schoner vervoer als  duurzaamheidsprojecten en de bezoekers laten zien en beleven wat de eigen mogelijkheden zijn.

In 2018 zal er geen EMotiondag plaatsvinden, in verband met de vele evenementen rondom culturele hoofdstad. Het plan is om in 2019 de volgende editie van de EMotiondag te organiseren.

De Elser Buurtkamer

Met het geld van Fonds Ooststellingwerf worden bijeenkomsten georganiseerd van de Elser Buurtkamer in het Elser Praothuus.

Bekijk het verslag van de Elser Buurtkamer

Kennis- en Innovatiecentrum Ambachtelijk Weven

In 2014 heeft het Weefcollectief Fryslân haar atelier aan de Veengang in Oosterwolde geopend. In 2016 hebben de leden van het Weefcollectief besloten tot de ontwikkeling van een Kennis- en innovatiecentrum voor het ambachtelijk Weven. Uitbouw van een documentatiecentrum, kennisvergroting en –verspreiding, activiteiten gericht op specifieke doelgroepen en een optimalisering van de externe communicatie zijn daarvan belangrijke pijlers.
Voor de uitbouw van het innovatieve karakter is o.a. een computergestuurd weefgetouw van het merk Megado met steun vanuit het Fonds Ooststellingwerf aangeschaft. In het afgelopen jaar zijn verschillende cursussen georganiseerd om met behulp van dit specifieke weefgetouw prachtige producten te weven. Met deze moderne vorm hoopt het collectief ambachtelijk weven ook voor jongeren aantrekkelijk te maken.

Verslag Kennis en Innovatiecentrum Ambachtelijk Weven

Bekijk het verslag voor foto's.

Activiteitenverslag jeugd Concordia 2017-2018

Elsloo - Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de Meester K.J. Dijkstraschool in Elsloo bezochten in het kader van het project 'muziekimpuls' de blaas- en slaginstrumentenfabriek annex muziekhandel Van der Glas in Heerenveen.

Ze namen niet alleen deel aan een drum-workshop van muziekdocent Hans Jonker, de jeugd zag via een speurtocht bijna het hele bedrijf en instrumentarium aan zich voorbij gaan.

Om ze de liefde voor muziek bij te brengen, zijn de kinderen op school onlangs gestart met muzieklessen van Jonker, die docent is van muziekeducatievereniging Kunst &Coo. Er wordt geoefend op blaasinstrumenten, zoals saxofoons, bugels, trompetten en trombones. Die kleine dertig kunststofinstrumenten, die de school vorige jaar in samenwerking met muziekvereniging Concordia uit de toegekende bijdrage van het Fonds Ooststellingwerf aan kon schaffen, hebben in verband met de lichtheid en kosten een grote vlucht genomen en dragen bij tot het te geven van muziekonderwijs op school.

Een zorg- en maatschappelijk centrum in Makkinga

Begin september 2017 is gestart met de bouw van het complex. Het totaal wordt in 2 gedeeltes gebouwd. Eind december 2017 is de bouw afgerond van het achterste gedeelte wat bestaat uit een ruimte voor jongeren en een opslag voor attributen van de gymzaal en van diverse verenigingen uit Makkinga. In eerste instantie is gepland dat het voorste gedeelte, wat de entree is met een lobby, spreekruimtes en een ontmoetingsruimte voor ouderen, in het voorjaar 2018 afgerond zal worden. Door vertraging echter van de nuts bedrijven voor het omleggen van de leidingen voor gas, elektra en water heeft de bouw in april vertraging opgelopen en zal de verwachte einddatum begin september 2018 zijn.
De huisartsen praktijk is onderdeel van het zorgcentrum De huisartsen praktijk wordt gebouwd onder regie van de huisarts zelf. De huisartsen praktijk zal naar verwachting eind 1e kwartaal van 2019 worden afgerond.

Foto van makkinga

Zwembad Haulewelle

Het zwembad Haulewelle heeft een make-over gehad. Hoe dat is verlopen? Dat lees je in het fotoverslag.

'Daor klept de klokke weer'

'Daor klept de klokke weer' is een film, geproduceerd door De Stellingwarver Schrieversronte.

ABO laat u genieten van het landschap

ABO Ooststellingwerf bestaat 25 jaar. In het kader van dit jubileum liet de LTO Noord-afdeling picknick- en losse banken ontwerpen en maken, die bij negentien leden zijn geplaatst onder de titel ‘ABO laat u genieten van het landschap’.

Dorpspark Haulerwijk

In Haulerwijk is het dorpspark vernieuwd, mede mogelijk gemaakt door het Fonds. Een korte impressie is te zien en te lezen in het verslag.

Blughut 3.0

In Oldeberkoop is met de gelden uit Het Fonds een pannakooi met daarbij een JOP-container (Jeugd Ontmoetings Plek) gerealiseerd. De pannakooi voorziet in de vraag om te sporten op het moment dat de jeugd daar behoefte aan heeft. Gedurende de zomermaanden was daar binnen het dorp ook geen plaats toe.

In het dorp was voor de jeugd en jongeren geen plek waar ze naartoe konden om te hangen/chillen. Om in die vraag te voorzien is ervoor gekozen om naast de pannakooi, een JOP-container te plaatsen. Dat is een zeecontainer die over de lange zijde opengemaakt is en aan de binnenzijde rondom bakjes heeft. Het geheel is gerealiseerd in het sportieve hart van Oldeberkoop te weten bij het MFA en sportvelden. in de periode dat het geheel er ligt is het een druk bezocht object gebleken.

foto van blughutterrein

Outdoor fitness Donkerbroek

Aan de 'Vaart Westzijde'  wordt momenteel hard gewerkt aan een Outdoor Fitness. Outdoor Fitness bevordert de lichaamsbeweging van de inwoners en creëert een ontmoetingsplek in het dorp.  De feestelijke opening van het Outdoor Fitness Park zal in het voorjaar van 2019 gepland worden.

Foto van outdoorfitness

Van rommel naar trommel

Van rommel naar trommel: een dorpsactiviteit tussen 15 en 22 april, voor oud en jong, groot en klein met in ieder geval een theaterspektakel voor en door de kinderen van de Meester K.J. Dijkstraschool waarbij alle ouders en andere inwoners welkom zijn. Wil je weten hoe dit werkelijkheid is geworden?

Ontmoetingscafé in Oosterwolde


In december 2016 is een bedrag vanuit het Ooststellingwerffonds toegekend door de gemeente Ooststellingwerf voor het ontmoetingscafé in Stellinghaven Oosterwolde. Dit bedrag was nodig om het ontmoetingscafé verder te kunnen ontwikkelen, de zg. fase 2 te kunnen realiseren. Belangrijk daarbij was dat het een breed gedragen initiatief zou worden met een groot bereik binnen Oosterwolde. De doelstelling van het ontmoetingscafé is om thuiswonende ouderen, maar ook chronische zieken uit hun sociale isolement te halen en sociale contacten te bevorderen. Dit is gerealiseerd door een ontmoetingsprogramma aan te bieden waarbij werd ingezet op het behoud en het verbeteren van zelfredzaamheid door middel van het vergroten van sociale contacten en activiteiten. 
 

Feestverlichting Waskemeer

Elk jaar tijdens de feestdagen hangt er feestverlichting over de vaart in Waskemeer. De verlichting die ervoor werd gebruikt, werd inmiddels zo oud dat deze kortsluiting begon te veroorzaken. Een zeer gevaarlijk probleem voor de vrijwilligers die jaarlijks deze verlichting ophangen en opruimen. En voor de huishoudens die de elektriciteit leveren voor deze verlichting. Daarom is begin 2017 besloten deze verlichting niet meer te gaan gebruiken en nieuwe te kopen.

In maart 2019 was het budget bij elkaar en is de nieuwe feestverlichting aangeschaft. De nieuwe feestverlichting is gebaseerd op een ontwerp waarin een bokkenkop, een symbool uit het Waskemeerse dorpswapen, verwerkt is. De nieuwe feestverlichting voldoet in tegenstelling tot de oude verlichting aan de nieuwste veiligheidseisen en de overspanningen zijn uitgevoerd met LED lichtslangen.

Donaties en subsidies

De feestverlichting is gerealiseerd door Plaatselijk Belang Waskemeer en tot stand gekomen dankzij diverse donaties uit het dorp en dankzij subsidies van het Fonds Ooststellingwerf en het Iepen Mienskip Fûns.

Openluchtspel hongerproces van Appelscha 1893  

Oorspronkelijk was het doel om het toneelstuk dat Tinus Veenstra over “het Hongerproces in 1893 in Appelscha” had geschreven en in 1946 was opgevoerd, opnieuw op te voeren. Het toneelstuk ging over een proces dat in 1893 werd gevoerd tegen drie veenarbeiders die betrokken waren bij een broodoproer in Appelscha. Met enig geweld dwongen zij broodbonnen af bij de armenvoogd.

Toen na een intensieve zoektocht bleek dat de oorspronkelijke tekst niet meer voorhanden was, bood de Appelschaster journalist Henk Vondeling aan op basis van archiefstukken van het proces een nieuw toneelstuk te schrijven. Het werd een leerzaam maar “luchtig” stuk waarin geschiedenis werd verbonden met hedendaagse. Met financiële steun van Ooststellingwerf Fonds, Iepen Mienskip Fûns, Stichting Bercoop Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Plaatselijk Belang Appelscha kon het initiatief worden uitgevoerd.

Begin 2019 startten toneelspelers uit Ooststellingwerf onder gepassioneerde leiding van regisseur Johan Liest met repeteren. Gaandeweg borrelden steeds nieuwe ideeën op: filmpjes werden gemaakt, muziek werd toegevoegd, traditioneel en modern, en er werd gebruik gemaakt van moderne technieken. Uiteindelijk resulteerde dit alles erin dat het toneelstuk inderdaad een spektakel werd. Onder goede weersomstandigheden werd het stuk op 13, 14 en 15 september in het openluchttheater De Koele met groot succes opgevoerd.

Foto: Harry Lasker

Stellingen festival

16 en 17 september werd de Boerestreek in Appelscha omgetoverd in een middeleeuwse markt met fantasie elementen. Muzikanten, jongleurs, goochelaars, ambachtslui en allerlei artiesten vulden het plein, waar middeleeuwse tenten en kampementen waren opgebouwd. Er werd gedanst op muziek, naar theater en poppentheater gekeken en gegeten en gedronken. Er waren allerlei kramen, met duurzame, ecologische en streekgebonden producten. Er waren allerlei ambachten en activiteiten die konden worden uitgeprobeerd.

De avond voor het festival, vrijdag 15 september werd er een interactieve historische voorstelling opgevoerd die speelde in het Ooststellingwerf van de 16e eeuw. Tevens werd de mogelijkheid geboden aan een beperkte groep toeschouwers om deel te nemen aan een historisch diner. Hier werd optimaal gebruik van gemaakt.

Er waren naar schatting tussen de 3000 en 4000 bezoekers van alle leeftijden en pluimage op een gezellig en gemoedelijk festival met redelijk goed weer.

LED verlichting bij IJsbaan “Nieuw Leven” in Haule

In december 2018 ontving ons bestuur het bericht dat we een subsidiebedrag van € 5000,00 kregen toegewezen uit Het Fonds 2018.

Helaas stond op het moment van toekenning het water inmiddels op de baan en kon er niet tot actie worden overgegaan.  We moesten wachten met het plaatsen van de verlichting tot na het winterseizoen. Voor het einde van het winterseizoen hield de IJsclub nog een snertactie. Het werd een succesvolle actie. Een bedrag van € 675,45 haalden vele vrijwilligers op met het verkopen van snert. Dit bedrag zal ook worden besteed aan de led verlichting.

Begin maart ging het water weer van de ijsbaan en kon het afdrogen van de grond beginnen. Daarna hebben we de eigenaar van het weiland de gelegenheid gegeven om de eerste snee te maaien en te oogsten. Vervolgens hebben we een afspraak gemaakt met het energiebedrijf die de led verlichting zou plaatsen.

De werkzaamheden vonden plaats op maandag 20 mei 2019. Het installatiebedrijf had aangegeven graag zelf alle werkzaamheden uit te voeren. Dit vanwege het risicovolle aspect (elektriciteit werkzaamheden). Het bestuur besloot in overleg met het installatiebedrijf om die dag 2 afgevaardigden aanwezig te laten zijn.  Zodat de monteurs bij eventuele vragen een beroep op hun konden doen. De monteurs kwamen aan het eind van de dag nog in tijdnood en hebben in overleg met het bestuur de laatste werkzaamheden op dinsdagochtend 21 mei 2019 verricht. Het bestuur van de ijsclub heeft de lampen op woensdagavond 29 mei om 22:45 uur getest. De bomen dragen nu blad en dat is in de winter niet het geval maar om de lichtopbrengst in de toekomst goed te behouden zal er te zijner tijd door onze vrijwilligers gesnoeid worden.

We hopen dat het volgend winterseizoen er eentje gaat worden met natuurijs waarbij onze leden kunnen genieten van een ijsbaan die door LED verlichting wordt verlicht.

Aanschaf middelen activiteiten OSO

Op 18 december 2018 heeft de gemeente Ooststellingwerf aan de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) een subsidiebedrag van € 2.803,- toegekend uit Het Fonds 2018,

De OSO is de gemeente daar zeer erkentelijk voor en zij heeft inmiddels in het kader van de uitvoering “Aanschaf middelen activiteiten” de volgende zaken aangeschaft ten behoeve OSO bijeenkomsten ( zie bijgaande foto):

Nieuwe stoelen voor Volkskerstzang

De Stichting Volkskerstzang in Haulerwijk organiseert jaarlijks een evenement in de laatste week voor de kerst. Dit is een volkskerstzang in de plaatselijke sporthal de Bongerd in samenwerking met de plaatselijke koren en muziekkorps Excelsior.

In het verleden zijn diverse keren kleine partijen gebruikte stoelen gekocht om alle bezoekers van het evenement (ca, 850 personen) te kunnen laten zitten. Deze stoelen waren oud, deels beschadigd en van verschillende kleur en samenstelling.  Daarbij kwam de eis van de gemeente bij de evenementenvergunning dat de stoelen gekoppeld moeten zijn.

Om het totaal een goed aanzien te geven en tevens te zorgen voor koppelbare stoelen, is een bijdrage gevraagd bij het fonds Ooststellingwerf t.b.v. 8500 euro. Deze aanvraag is op 19 dec. 2018 beloond met een toekenning van het gevraagde bedrag.  Samen met een bijdrage van 5000 euro uit het coöperatiefonds van de Rabobank en een bijdrage van 1500 euro van een  sponsor uit het bedrijfsleven (Machandel te Haulerwijk) konden 600 nieuwe stoelen worden aangeschaft. Over deze toekenning van middelen is er eind december een artikel verschenen in de  Leeuwarder courant, waarvan destijds een kopie aan u is gestuurd.

De stoelen zijn in januari 2019 besteld. Aangezien ze in Italië geproduceerd moesten worden, was er een levertijd van 2 maanden.  Op 5 april j.l. zijn de stoelen geleverd. Zowel de fotograaf van de Nieuwe Ooststellingwerver als de fotograaf van de Haulerwijker hebben hiervan foto’s gemaakt.  In de Ooststellingwerver van 11 april 2019 heeft hierover een artikel gestaan, welke ik u hierbij doe toekomen (zie bijlage).

Over de aanschaf van de nieuwe stoelen heeft de commissie ook Plaatselijk Belang Haulerwijk ingelicht, zodat meerder verenigingen in de regio hiervan gebruik kunnen maken. Het eerste verzoek hiertoe is inmiddels al binnengekomen, n.l. een verzoek vanuit de feestcommissie Waskemeer om in juni 2019 een aantal (350 st.) stoelen te mogen gebruiken.

Al met al een zeer geslaagd project, waarvoor de commissie Volkskerstzang en alle andere verenigingen die er gebruik van maken, de gemeente Ooststellingwerf zeer erkentelijk voor is.

Zonnepanelen en LED verlichting voor de ijsclub Eensgezindheid Fochteloo

In januari’19  is de slimme meter aangevraagd en die werd de week daarop al geplaatst. Direct is gestart met het aanvragen van de omgevingsvergunning waarbij toch meer info moest worden overlegd dan we hadden gedacht. Ook de kosten waren niet begroot. De offerte trajecten verliepen voorspoedig en er kon een duidelijke keuze worden gemaakt voor de installateur De Haan uit Oosterwolde.

Tijdens gesprekken met de leverancier bleek dat ook subsidie van het rijk mogelijk was voor sportverenigingen, mits ingeschreven bij de KvK. Daarmee kon het oorspronkelijke, veel betere, plan met 2 grote centrale palen ipv 2x7 kleinere palen rond het veld worden gerealiseerd vooral ook omdat de prijzen van de armaturen gunstiger uitvielen.

Voortvarend is gestart met het vrijmaken van het ijsclubgebouw en het betegelen van de vloer. De PV panelen kwamen als eerste, maar de omvormer had wat extra levertijd. Ook de rest van de installatie is zo duurzaam mogelijk uitgevoerd met o.a. led tl armaturen.

Het graven van de kabelsleuf en leggen van de kabel is volledig door vrijwilligers uitgevoerd in een strakke weekend planning. De week daarop werden de 17 meter hoge palen geleverd en enige dagen daarna met een speciaal daarvoor ontworpen grondboor / hef machine 2 meter in de grond gezet. Het aansluiten door een regionale onderaannemer volgde vlot daarop. Op dezelfde dag volgde de omvormer voor de PV panelen zodat met mooi weer de energielevering direct gestart kon worden.

De werkzaamheden ten behoeve van de Led verlichting en zonnepanelen zijn medio mei ’19 tot onze tevredenheid afgerond. Het project is mede mogelijk gemaakt door een significante bijdrage uit het Mienskipsfûns van de provincie Friesland. Kleinere afrondende werkjes moeten nog door vrijwilligers worden gedaan, maar die hebben geen haast. De bestaande installatie zal na de zomer in eigen beheer worden ontmanteld en hergebruikt voor de geluidsinstallatie.

 

Realisatie uitbreiding accommodatie vv Waskemeer

Na de toezegging van de subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf op 20 juli 2017 zijn we op zoek gegaan naar een passende oplossing voor ons nijpend tekort aan kleedkamers en opslagruimte voor ons materiaal. Het bleek al snel dat een structurele oplossing lastiger zou zijn dan wij hadden beoogd. We hebben te maken met meerdere stakeholders, zoals het dorpshuis, de school en de gemeente en vergunningsprocedures. Desalniettemin zijn we verder gegaan met onze planvorming, welke wordt samengebracht in ons “masterplan”. Dit vraagt echter een lange adem, aangezien we in deze afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Om toch het steeds groter wordende probleem van gebrek aan ruimte het hoofd te bieden zijn we op zoek gegaan naar een tijdelijk voorziening. Deze hebben we weten te vinden in de accommodatie van de jeugdopleiding van FC Groningen, welke vrijkwam na de realisatie van het topsportzorgcentrum in Groningen. Deze kans deed zich voor in het najaar van 2018. In januari 2019 hebben we deze accommodatie aangekocht en hebben we een realisatieplan gemaakt om deze accommodatie te verplaatsen naar Waskemeer.

Voor  het plaatsen van deze units hebben we een vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente op 29 december 2018. Daarop is het besluit door gemeente genomen om de omgevingsvergunning te verlenen op 19 februari 2019. Hierop is op 8 maart een bezwaar (zienswijze ingediend) door een eigenaar van een woning in de directe omgeving van het sportpark. Vervolgens is er op 4 juli een hoorzitting geweest. Uiteindelijk is er op 27 augustus een beslissing gekomen op dit bezwaar en hebben wij een iets aangepaste vergunning gekregen voor het realiseren van de kleedkamers

We zijn in mei 2019 gestart met de demontage van de units. Dit hebben we allemaal met vrijwilligers van de voetbalclub gedaan. Met een grote groep met name jongeren (leeftijd 17-20 jaar) hebben we in een paar dagen de units van binnen gedemonteerd (onder andere systeemplafond en gipsplaten verwijderen). Ook is er een groep met vrijwilligers een paar dagen bezig geweest om de beplating rondom, de HWA’s, de dakranden etcetera te demonteren. Tevens heeft een installateur ons vrijwillig geholpen om de cv- en waterleidingen en elektraleidingen los te koppelen. Daarmee hebben we de units klaargemaakt voor transport. In juni zijn we gestart met het gereed maken van de fundatie van de units in Waskemeer. Op 25 en 26 juni zijn de units verplaatst door Pol Transport naar Waskemeer, waar ze vervolgens opgebouwd zijn. Deze verhuizing in geheel in banen geleid door Jan Jagersma (Frisian Infra Support) die onze vereniging een warm hart toedraagt, zoals ook blijkt uit de eigen uren die hij in dit project heeft gestoken, zonder deze kosten in rekening te brengen.

Daarna kon voor ons het echte werk beginnen, namelijk zorgen dat de accommodatie operationeel zou worden.  Bij deze een opsomming van de werkzaamheden die we hiervoor hebben uitgevoerd:

 • Plaatsen nieuwe cilinders in de sloten.
 • Aanbrengen buitenbeplating en vervangen deels verrotte achterhout. Geheel met vrijwilligers in een aantal dagen/avonden.
 • Dichtmaken dakbedekking en monteren dakranden. Geheel met vrijwilligers.
 • Nieuwe hemelwaterafvoeren aanbrengen. Geheel met vrijwilligers.
 • Herplaatsen ballenvanger op het trainingsveld. Geheel met vrijwilligers.
 • Aanleggen riolering van units naar de dorpshuis en hierop aangesloten
 • Stroom- en watervoorziening vanuit het dorpshuis aangelegd.
 • Herstraten van de geul die is aangebracht voor de nutsvoorzieningen.
 • Aansluiten CV- en waterleidingen. Geheel met vrijwilligers.
 • Herstellen van alle elektra-leidingen. Geheel met vrijwilligers.
 • Aanleggen bestrating rondom. Op een grote klusdag grotendeels uitgevoerd met vrijwilligers en daarna op een aantal avonden de laatste hand hier aan gelegd.
 • Herstellen binnenwerk. Allemaal gedaan met vrijwilligers:
  • Gipsplaten en plinten aanbrengen
  • Systeemplafonds opnieuw aanbrengen
  • Gereed maken ballenhok
  • Opslagruimte kleding realiseren
  • Sausen van de muren
 • Plaatsen van propaangastank. Zelf fundatie gemaakt met betonplaten. Door extern bedrijf geplaatst. Aangesloten door installateur.

Deze werkzaamheden zijn grotendeels in de avonduren uitgevoerd en op enkele voetbalvrije zaterdagen.

Deze uitbreiding van onze accommodatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf!

Aanpak Sport en Doeveld Ravenswoud

Lees hieronder het verslag Aanpak Sport en Doeveld Ravenswoud.

Pannadoelen
Crossbaan

Jongeren in Makkinga bedenken plan om in eigen dorp te blijven wonen

Lees hieronder het verslag over 'Jongeren in Makkinga bedenken plan om in eigen dorp te blijven wonen'. 

IJsclub Langedijke energie neutraal

Lees hier het verslag over 'IJsclub Langedijke energie neutraal' 

Multifunctioneel Sportveld voor de jeugd van Donkerbroek

Bij aanvragen van de subsidie werd, ingeschat dat het sportveldje in 2018 gerealiseerd zou kunnen worden. In dat jaar echter kwam de fusie van de 2 basisscholen in Donkerbroek in een stroomversnelling. Na overleg met de gemeente is medio juli 2018 uitstel van de werkzaamheden aangevraagd, zodat deze gekoppeld zouden kunnen worden aan de ontwikkeling van het nieuwe schoolplein van de fusieschool.

In het derde kwartaal van 2020 is de vernieuwbouwde school in Donkerbroek opgeleverd en in augustus 2020 konden ook de werkzaamheden ten bate van het Multifunctioneel Sportveld Donkerbroek van start gaan. In goed overleg met St. Comprix, gemeente Ooststellingwerf en Dorpsbelang Donkerbroek zijn in oktober 2020 de werkzaamheden afgerond en is het sportveld officieel in gebruik genomen, door zowel de basisschool als de Donkerbroekse jeugd. Een groot succes en daarmee een grote meerwaarde voor het dorp! 

Marij Goote, Dorpsbelang Donkerbroek

Verslag eerste jaar project "Bewegen op muziek"

Verslag project "Goed om te weten"

Vlindertuin/Voedselbos Buttingaschool

Bij het ontwerp van de moestuin werd direct een visie gegeven om hierop te kunnen uitbreiden. Zodoende is er in september 2019 een volgende subsidie aangevraagd en toegekend vanuit Het Fonds van de gemeente Ooststellingwerf. De school is dankbaar om op deze manier haar omgeving te kunnen vergroenen en haar leerlingen op educatieve en speelse wijze kennis te kunnen laten maken met tuinieren, duurzaamheid en alles wat groeit en bloeit, over insecten en natuurlijk het belang van bijen.

In december is begonnen met de aanleg van een vlindertuin. Hoveniersbedrijf Jos van den Akker is bezig hier op te specialiseren en heeft een prachtig ontwerp gemaakt. Er is een wadi aangelegd, waarin regenwater wordt opgevangen. Deze staat soms droog maar kan ook juist heel nat zijn. Kinderen kunnen hier via stapstenen overheen stappen en ook is er een loopbruggetje van boomstammetjes gemaakt. Van de grond uit de wadi zijn twee heuveltjes gemaakt die beplant en bezaait zijn met planten, bloemen en een paar bomen, die veel bijen en vlinders aantrekken. Wederom een pad van houtsnippers. Er zijn insectenmuurtjes aangelegd van gerecyclede materialen zoals dakpannen, bakstenen, stoeptegels, keien, en hout. Van voorjaar tot en met najaar zal er iets zijn dat bloeit in deze tuin.

Gelijktijdig is er op de andere zijde van de school een aantal fruitbomen geplant. En ook hier is een deel ingezaaid met wilde bloemenmengsels. In de loop van de jaren zal de tuin zich nog verder ontwikkelen. Niet alles kan in één keer aangeplant worden.

Een deel van het schoolplein bij de kleuters is omgetoverd tot een doolhof van beukenhaagjes met in het midden een hut van wilgentakken en boomstammetjes.

Schoolmoestuin Buttingaschool

December 2018 heeft de Buttingaschool vanuit Het Fonds van de gemeente Ooststellingwerf een bijdrage ontvangen om een schoolmoestuin te realiseren. In het voorjaar van 2019 is er op vijf zaterdagen, in weer en wind, met een groep enthousiaste ouders en kinderen een prachtige moestuin opgebouwd. Samen met betrokken ondernemers die bijvoorbeeld materieel ter beschikking stelden, of korting gaven op gereedschap en educatieve materialen. De tuin heeft een ronde vorm en dat zie je terug in de uitvoering van het ontwerp. In het midden staan een paar bomen, daar om heen is nu een zitplek met boomstammetjes gemaakt. Daar staan rozenbottelstruiken omheen in een cirkel. En daar buiten staan 10 moestuinbakken, gemaakt door het hergebruiken van stoeptegels uit het schoolplein. Alle paadjes zijn gevuld met houtsnippers. Om te zorgen dat er ook goed water gegeven kan worden, is er een grote watertank van 1500 liter ingegraven en aangesloten op een hemelwaterafvoer. Hier staat een pomp op en zo kunnen de kinderen zorgen dat de tuin niet uit droogt. Het eerste seizoen is er al volop geoogst uit de tuin en bloeiden er heel veel bloemen en kruiden. De kinderen hebben weken lang aardbeien uit eigen tuin kunnen eten, er zijn wortels en tomaatjes geproefd, er is sla geplukt en de eerste week na de zomer konden de aardappels geoogst worden.