Rioolaansluiting aanvragen

Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf de perceelgrens van uw gebouw. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Wat moet u doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. U moet een tekening van de riolering van het huis opsturen. Zorg er voor dat u die digitaal bij de hand heeft.

Rioolaansluiting aanvragen

Hoe werkt het?

Na uw aanvraag, krijgt toestemming van de gemeente en legt u de riolering op uw terrein aan zoals in de toestemming is aangegeven. U moet vuilwater en regenwater altijd gescheiden houden. Regenwater kan ook op uw eigen terrein verwerkt worden of geloosd worden op een sloot. Bij de erfgrens legt u een erfscheidingsputje aan. Daarna belt u met de gemeente en legt de gemeente de rest van het riool in gemeentelijk terrein aan.

Kosten

Voor een nieuwe rioolaansluiting worden kosten in rekening gebracht. Als u een bouwkavel van de gemeente heeft gekocht, dan zijn deze kosten verwerkt in de kavelprijs. In andere gevallen wordt het tarief dat in de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht staat in rekening gebracht.

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker