Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Hoe werkt het?

De regels voor een standplaatsvergunning zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening. De gemeente moet ook zorgen voor handhaving van de openbare orde. Op grond hiervan kan de gemeente een standplaatsvergunning weigeren.

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • om overlast te voorkomen of beperken
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • de verkeersveiligheid
  • de doelen van een bestemmingsplan

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Maximumstelsel

Is er veel belangstelling voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plek), dan kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan pas als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Meenemen

U hebt altijd een geldig identiteitsbewijs nodig. Geef verder bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Op welke plaats u de standplaats wilt.
  • Een situatietekening van de gewenste standplaats.
  • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken
  • Met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker