Statushouder Ali is afkomstig uit Syrie en heeft tijdens zijn asielprocedure en ook als statushouder op het azc Sneek gewoond. 

Kijk verder om Ali te horen over zijn ervaring met integratie, werken in Nederland en contact met de omwonenden.