Steenmarter: bent u marterproof?

De steenmarter wordt vaak gezien als plaagdier en kan schade aanbrengen aan bijvoorbeeld autoleidingen. Toch kan de marter ook een goede buur zijn en u kunt hem zelfs een alternatieve woonplek aanbieden.  

De steenmarter is een beschermde diersoort vanuit de Wet Natuurbescherming, u mag de steenmarter daarom niet vangen of doden. De enige manier om overlast te voorkomen is door uw woning, tuin en auto marterproof te maken. Hier kunt u het beste expertise voor inwinnen bij ongediertebestrijders.

Tips om marterproof te worden

1. Parkeer uw auto in de garage

De steenmarter wordt vaak in verband gebracht met autoschade door het knagen aan leidingen of andere onderdelen. Wilt u voorkomen dat de steenmarter uw auto bezoekt? Als u een garage heeft, kunt u uw auto daar het beste parkeren. Om te voorkomen dat uw auto wordt bezocht, kunt u ook kippengaas of een doek met ammoniak onder de auto of in de motorruimte leggen. De steenmarter houdt niet van onbekende ondergronden die lawaai maken of stinken.

U kunt ook hardplastic hulzen laten aanbrengen om de bedrading bij een garage. De steenmarter reageert sterk op geursporen van andere steenmarters en kan om die reden zich afreageren op een auto die al bezocht is door een steenmarter. Als dit het geval is, is het daarom verstandig om motorruimte goed schoon te maken om geurmarkeringen te verwijderen.   

2. Sluit uw huis af voor steenmarters

De marter is een nachtdier, soms kiest de marter een woonhuis als verblijfsplaats om te slapen. In de zomer en herfst kiest hij vaak voor een takkenhoop als slaapplaats, maar in de winter en lente kiest hij ook wel voor kruipruimtes en loze ruimtes tussen plafonds en zolder of onder het dakbeschot.

Als u overlast van de marter vermoed, moet u eerst controleren of het inderdaad om een marter gaat. Soms worden er steenmarter uitwerpselen gevonden, dit zijn 4-8 cm lange en 0,5-1,5 cm dikke ‘worstjes’ met een gedraaid punt. Ook kunt u voetsporen aantreffen. Het ontbreken van spinnenwebben in openingen kunnen ook duiden op een marter. Verder kunt u ‘gestommel’ horen als de marter zich beweegt in uw huis. De marter gebruikt een vaste plek bij zijn slaapplek voor zijn behoefte, dit kan stankoverlast geven.

Als de marter ook een nest krijgt, kunt u daar geluidsoverlast van ervaren. Van maart tot juni kunnen de steenmarters jongen hebben, als u uw huis wilt afsluiten voor steenmarters, moet u in deze periode controleren of er een nest is. Als er een nest is, is het niet toegestaan om het huis af te sluiten, gezien de jongen  dan de hongerdood kunnen sterven. Als u uw huis marterdicht gaat maken, controleer dan of er geen marter in uw huis zit voordat u bezig gaat. Dit kunt u doen door een paar takjes voor de ingang te leggen en twee dagen te observeren of deze verplaatst worden. Als u werkzaamheden gaat uitvoeren, verdeel deze dan over twee dagen zodat de marter de kans heeft om uw huis te verlaten. Er zijn tijdelijke maatregelen zoals het volstoppen van de ingangen naar uw woning kan tijdelijk helpen. Voor verdere maatregelen kunt u het beste expertise inwinnen.

3. Bied de marter een alternatieve plek aan

Wist u dat marters goede bestrijders zijn van muizen, ratten en ander ongedierte? Als u geen marter in huis wil, maar hem wel een plekje wilt geven in uw tuin, kunt u een marterhuisje in uw tuin inrichten. Dit doet u door een takkenhoop met stro, hooi of blad te vullen op een droge plek in uw tuin. Door begroeiing aan te brengen op het huisje, wordt het een mooie, rustige plek voor de marter. Wilt u liever geen marterbezoek in uw tuin, dan kunt u het beste geen fruit van fruitbomen en dierenvoer en wintervoer voor vogels op de grond laten liggen, want dit eten ze ook graag.