Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. U ontvangt deze uiterlijk woensdag 1 maart 2023. In tegenstelling tot de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen (in 2022) zijn de stembureaus alleen op woensdag 15 maart 2023 geopend. 

Stemmen: hoe werkt dat?

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Let op: op 15 maart 2023 kan er gestemd worden voor de provinciale statenverkiezing én de waterschapsverkiezingen. Mag u voor beide verkiezingen stemmen? Dan krijgt u dus 2 stempassen, één voor de waterschapsverkiezing en één voor de provinciale statenverkiezing. Op het stembureau levert u beide stempassen in en krijgt u 2 stembiljetten. In het stemlokaal is voor elke verkiezing een aparte stembus. U stopt vervolgens elk stembiljet in de bijbehorende stembus.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

 • Een stempas. U krijgt uw stempas thuisgestuurd.
 • Uw ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Deze mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?

Alleen als u een vermissingsverklaring, een ander pasje met uw naam en foto en uw stempas meeneemt, kunt u stemmen zonder identiteitsbewijs.

 • Uw vermissingsverklaring. U krijgt een vermissingsverklaring als u bij de gemeente meldt dat uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen is.

 • Een ander pasje met uw naam en foto. Dit is bijvoorbeeld uw persoonlijke OV-chipkaart.

 • Uw stempas. De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Deze heeft u al per post van ons gekregen.

Geen stempas ontvangen of kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan alleen nog aan de balie van de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Iemand anders machtigen om te stemmen

Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan! 

Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen. 
Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?
U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:
1.    via uw stempas (onderhandse volmacht)
2.    via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:
•    kiesgerechtigd zijn;
•    in dezelfde gemeente én dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
•    uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:
•    U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt;
•    Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
•    De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. 

U kunt hiervoor een digitaal formulier invullen.

Lukt het niet digitaal? Download dan dit formulier  en vul het volledig in. Stuur een scan of foto van het ingevulde formulier naar verkiezingen@ooststellingwerf.nl

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:
•    u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit;
•    u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:
•    kiesgerechtigd zijn;
•    in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen;
•    uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:
•    U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
•    U kan het formulier tot en met vrijdag 10 maart inleveren bij de gemeente.
•    De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
•    De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. 

Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee aan de persoon die ik wil machtigen?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid(externe link), maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. 

Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan zich ook bevinden in een (machine-leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar. 

Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken. 

Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

Hulp nodig bij het stemmen?

Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stembureau? Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen is de dag van kandidaatstelling 30 januari 2023. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, worden ook uw stempassen bezorgd. 

U vraagt altijd een kiezerspas of vervangende pas aan in de gemeente waar u de pas van hebt ontvangen.

Zelf stemmen in een andere gemeente?

Wilt u op woensdag 15 maart 2023 stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Friesland en/of het Wetterskip Fryslân? Vraag dan een kiezerspas aan. Uw stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas.

Op woensdag 15 maart geeft u op het stembureau uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.

Let op! U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen per verkiezing. Als u de kiezerspas kwijtraakt, kunt u geen nieuwe aanvragen en daardoor dus niet stemmen.


U vraagt altijd een kiezerspas of vervangende pas aan in de gemeente waar u de pas van hebt ontvangen.

Kiezerspas aanvragen
Online aanvragen
Een kiezerspas vraagt u online met uw DigiD. De kiezerspas wordt naar het door u opgegeven adres opgestuurd.

Schriftelijk aanvragen
Download het formulier aanvraag kiezerspas. 

Lukt het verzoeken om een kiezerpas niet digitaal? Download dan het bovenstaande formulier: verzoek om kiezerspas en vul het volledig in. Stuur een scan of foto van het ingevulde formulier naar verkiezingen@ooststellingwerf.nl. U kunt ook langskomen in ons gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Persoonlijk aanvragen
U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart, 12.00 uur een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Bij de aanvraag kiezerspas neemt u uw identiteitsbewijs mee. 

Lukt iemand machtigen niet digtaal?

Lukt het machtigen van een andere kiesgerechtigde niet digitaal? Download dan het formulier 'verzoek om bij volmacht te stemmen' en vul het volledig in.

Lukt het verzoeken om een kiezerpas niet digitaal? Download dan het formulier 'verzoek om kiezerspas' en vul het volledig in.

Stuur een scan of foto van het ingevulde formulier naar verkiezingen@ooststellingwerf.nl

Meer informatie?

Kijk onze website of op www.elkestemtelt.nl(externe link).