Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van www.ooststellingwerf.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Wij werken aan toegankelijkheid door:

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op.

Interne controle vóór publicatie

Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle

Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Training van medewerkers

Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Vermindering van pdf-documenten op de website

Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben al oude en onnodige documenten verwijderd. Wij streven ernaar dat alle documenten die vanaf 01-01-2021 op onze website geplaatst worden goed toegankelijk zijn.

Als het nodig is, passen we een pdf-document aan. Wilt u een pdf-document inzien, maar kunt u het niet goed gebruiken? Geef dat dan aan ons door via communicatie@ooststellingwerf.nl of bel ons algemene nummer 14 0516.

Feedback

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding over een toegankelijkheidsprobleem is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.