Verhuizen naar Nederland

Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Dan moet u binnen 5 dagen na aankomst zorgen voor aanmelding (in persoon) bij de gemeente waarin u zich vestigt.

Bij aangifte van (her)vestiging moeten soms documenten worden overgelegd van levensgebeurtenissen die in het buitenland plaatsvonden, zoals geboorte, huwelijk en echtscheiding. Soms moet in het land van afgifte door aangewezen instanties worden bevestigd dat een document echt is en dat de afgevende instanties bevoegd was tot het verstrekken ervan. Dit wordt legalisatie genoemd. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

Meer informatie over de procedure staat op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

U doet aangifte van (her)vestiging wanneer u verwacht het komende tijdvak van 6 maanden ten minste 2/3 deel van de tijd in Nederland te zijn en daarbij te beschikken over een woonadres of een briefadres. Het toekomstig verblijf behoeft niet aaneensluitend te zijn. Iedere persoon die zich vestigt, ongeacht zijn of haar leeftijd, komt persoonlijk naar het gemeentehuis en overlegt daarbij een geldig identiteitsbewijs. Dat kan een (buitenlands) reisdocument zijn of een verblijfsdocument van de vreemdelingendienst. Wanneer er van levensgebeurtenissen documenten moeten worden getoond, neemt u die bij voorkeur meteen mee.

Bezit u de Nederlandse nationaliteit dan hebt u automatisch rechtmatig verblijf. Er kan dan - in de meeste gevallen – worden ingeschreven als aannemelijk is dat sprake is van verblijf in het hiervoor genoemde tijdvak. Bezit u niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Unie dan moet soms worden aangetoond dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Dat blijkt soms uit een visumsticker in het paspoort of uit een beschikking van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak. Zorg ervoor dat alle personen die zich moeten laten registreren op het afgesproken moment aanwezig zijn. Breng de documenten mee, waarmee u kunt aantonen wie u bent. Overleg bij voorkeur bovendien alle in het buitenland verstrekte documenten van levensgebeurtenissen die daar plaatsvonden.

Gaat u bij iemand wonen, vraag die persoon dan mee te komen om een verklaring van inwoning te ondertekenen. Betrokkene mag schriftelijk hebben verklaard dat u op zijn of haar adres bent komen wonen.

Maak een afspraak

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een reisdocument of ander document waarmee u aantoont welke nationaliteit u bezit
  • Een bewijs van uitschrijving als u laatstelijk woonde op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten
  • Andere relevante documenten over levensgebeurtenissen (rechtsfeiten) die plaatsvonden in het buitenland en waarvoor niet eerder een bewijsstuk aan een Nederlandse gemeente is aangeboden (bijv. bewijs van geboorte, huwelijk en echtscheiding).

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u direct in.

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker

Heeft u gevonden wat u zocht?