Wilt u wegwedstrijden houden, (bouw)werken plaatsen over of onder de weg, fietstochten of publieksevenementen organiseren op, over of onder een openbare weg? Dit is in strijd met de Wegenverkeerswet 1994. Wilt u dit toch doen, dan moet u ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente.

U kunt een aanvraag voor ontheffing van de wegenverkeerswet indienen bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis . Het bezoekadres is 't Oost 11 te Oosterwolde. Voor dit product is geen digitaal aanvraagformulier beschikbaar. U kunt uw vraag over een ontheffing van de wegenverkeerswet ook per e-mail versturen naar gemeente@ooststellingwerf.nl of bellen voor meer informatie (telnr. 14  0516).

Hoe werkt het?

Afhankelijk van de reden van de ontheffing worden er voorwaarden gesteld aan de aanvraag tot ontheffing. In alle gevallen moet u aangeven wat de reden en noodzaak van de ontheffing is en voor welke duur u de ontheffing wil. Het gaat altijd om een tijdelijke ontheffing, waarbij het belang van de verkeersveiligheid voorop staat.

Wie verleent de ontheffing?

  • Voor activiteiten op Rijkswegen verleent de minister van Infrastructuur en Milieu ontheffing.
  • Voor activiteiten op provinciale wegen verleent Gedeputeerde Staten van de provincie ontheffing.
  • Voor activiteiten op wegen onder beheer van het waterschap verleent het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing.
  • Voor activiteiten op alle andere wegen verleent de gemeente ontheffing.
  • Gaat uw aanvraag om eisen aan voertuigen, dan verleent de RDW ontheffing.

Wat moet ik doen?

Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente, dan vraagt u de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente. Weigert de gemeente de ontheffing of bent u het niet eens met de opgelegde beperkingen, dan kunt u daartegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een verklaring waarin u duidelijk aangeeft wat de reden is voor de ontheffingsaanvraag. Noem hierin de plaats, datum en het tijdstip van uw activiteit en voor welke duur u de ontheffing wilt.
  • Bewijsstukken. Bij wegwedstrijden bijvoorbeeld verzekeringsdocumenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker