Wilt u wegwedstrijden houden, (bouw)werken plaatsen over of onder de weg, fietstochten of publieksevenementen organiseren op, over of onder een openbare weg? Dit is in strijd met de Wegenverkeerswet 1994. Wilt u dit toch doen, dan moet u ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente.

U kunt een aanvraag voor ontheffing van de wegenverkeerswet indienen bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis. Het bezoekadres is 't Oost 11 te Oosterwolde. Voor dit product is geen digitaal aanvraagformulier beschikbaar. U kunt uw vraag over een ontheffing van de wegenverkeerswet ook per e-mail versturen naar gemeente@ooststellingwerf.nl of bellen voor meer informatie.

Hoe werkt het?

Afhankelijk van de reden van de ontheffing worden er voorwaarden gesteld aan de aanvraag tot ontheffing. In alle gevallen moet u aangeven wat de reden en noodzaak van de ontheffing is en voor welke duur u de ontheffing wil. Het gaat altijd om een tijdelijke ontheffing, waarbij het belang van de verkeersveiligheid voorop staat.

Wie verleent de ontheffing?

  • Voor activiteiten op Rijkswegen verleent de minister van Infrastructuur en Milieu ontheffing.
  • Voor activiteiten op provinciale wegen verleent Gedeputeerde Staten van de provincie ontheffing.
  • Voor activiteiten op wegen onder beheer van het waterschap verleent het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing.
  • Voor activiteiten op alle andere wegen verleent de gemeente ontheffing.
  • Gaat uw aanvraag om eisen aan voertuigen, dan verleent de RDW ontheffing.

Wat moet ik doen?

Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente, dan vraagt u de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente. Weigert de gemeente de ontheffing of bent u het niet eens met de opgelegde beperkingen, dan kunt u daartegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een verklaring waarin u duidelijk aangeeft wat de reden is voor de ontheffingsaanvraag. Noem hierin de plaats, datum en het tijdstip van uw activiteit en voor welke duur u de ontheffing wilt.
  • Bewijsstukken. Bij wegwedstrijden bijvoorbeeld verzekeringsdocumenten.

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker

Heeft u gevonden wat u zocht?